seedling

“Si e imagjinoni qytetin tuaj në të ardhmen?” – idetë e nxënësve të shkollave të mesme profesionale mbi “Smart cities”

Nxënësit e shkollave të mesme profesionale kanë paraqitur sot për qytetarët e Tiranës, idetë e tyre mbi qytetet e së ardhmes. Nëpërmjet ekspozimit të dy modeleve në miniaturë të “Qyteteve inteligjente” nxënësit e shkollës teknike-elektrike “Gjergj Canco”, Tiranë dhe të shkollës së mesme profesionale “26 Marsi”, Kavajë, treguan vizionin e tyre për zhvillimin e qyteteve nëpërmjet alternativave miqësore me mjedisin.

Zhvillimi i qëndrueshëm në programet lëndore të shkollave të mesme të rajonit

Që prej vitit 2016, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) është duke zbatuar projektin rajonal SEEDLING i cili ka si qëllim përfshirjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në programet mësimore të shkollave të mesme në vendet e Evropës Juglindore. Projekti është duke u zbatuar paralelisht në gjashtë vende të rajonit: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë*, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Moldavi, Malin e Zi dhe Serbi. Të gjitha këto vende po përballen me sfida të ngjashme në procesin e reformimit të sistemeve të tyre arsimore.