shishe uji

20 milion shishe uji me logon e Objektivit të 3 për Zhvillim të Qëndrueshëm

Agjencia e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri në bashkëpunim me biznesin shqiptar prezantuan një partneritet të ri mes tyre që synon për të rritur ndërgjegjësimin dhe gjeneruar mbështetje për t’i bërë Objektivat Globale realitet në Shqipëri. OKB dhe një kompani biznesi që operon në sektorin ushqimor, po punojnë për t’i sjellë Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm më pranë çdo shtëpie nëpërmjet ujit të ambalazhuar, i cili shpërndahet gjerësisht në mbarë Shqipërinë në dyqane, supermarkete, institucione, biznese private etj.