shkolle verore

Shkolla Verore e REC, të rinjtë "mbjellin" filizat e aktivizmit mjedisor

E hëna e parë e prillit në Tiranë, ka shënjuar edhe fillimin e Shkollës Verore, e organizuar në formën e një kursi me disa module leksionesh, si organizimi, menaxhimi dhe administrimi i OJF-ve, motivimi i anëtarëve, vullnetarizmi, si të shkruhet një projekt-propozim dhe gjetja e fondeve, puna me median, vizita në terren si dhe shumë aktivitete social-kulturore, hap siparin sot dhe do të vazhdojë deri më 8 Prill 2017. Në këtë program janë përfshirë 20 të rinj, përfaqësues të OJF-ve mjedisore nga e gjithë Shqipëria, të cilët në fund të trajnimit do të duhet të paraqisin një projekt propozim ku në fokus do të jenë çështjet mjedisore.