shoqate

Një fidan i mbjellë një jetë më shumë

Aktiviteti i rradhës i ndërmarrë nga Aleanca e Alpeve Shqiptare në bashkëpunim me VIS Albania u zhvillua ditën e shtunë, më 27 janar 2018, në kuadër të 95-vjetorit të Shërbimit Pyjor Shqiptar. Natyra dhe rëndësia e saj për secilin mbart një peshë mjaft të madhe. Nevoja dhe përgjegjësia që duhet të ndiejë secili për një përkujdesje ndaj saj nuk përcillet njësoj nga të gjithë.