Shushice

Ndotja në Shushicë, Bashkia Selenicë lejon hedhjen e mbetjeve në lumë

Ndotja e lumenjve tashmë është një problem i ditur. Shumë bashki të përballura me mungesë fondesh, lejojnë hedhjen e mbetjeve urbane dhe jo vetëm, në shtratin e lumit. Por ka dhe bashki të cilat me vetëdije të plotë hedhin vet mbetjet në lumë. Problemi më i madh qëndron në fshatra, pasi lumenjtë janë shumë afër dhe fondet janë më të pakta. Lënia në hije nga qeveria dhe mos vëmendja për fonde për krijimin e landfilleve apo impianteve të riciklimit ka sjell masakra mjedisore.

Përmbytjet në Elbasan, situatë problematike

Ashtu siç pritej, pasditja ka sjellë përkeqësim të situatës në Qarkun e Elbasanit. Më e rëndë paraqitet situata në fshatin Mlizë, Njësia Administrative Shushicë, ku si pasojë e fryrjes së rezervuarit është çarë diga mbrojtëse e tij, duke rrezikuar seriozisht 10 familje që ndodhen poshtë tij. Bashkia Elbasan, Drejtoria e Baseneve dhe Shtabi i Emergjencave kanë kërkuar evakuimin e menjëhërshëm të banorëve. Ndërkohë, në lagjen Shën Koll uji ka depërtuar në 10 shtëpi, duke e vështirësuar situatën.