sigurim

Ligji i ri, shqiptarët do të bëjnë sigurim të detyrueshëm të pronave nga fatkeqësitë natyrore

Nëse deri më sot keni menduar se vetëm për makinën duhet paguar sigurim i detyruar, kjo gjë duket se do të ndryshojë, pasi autoritetet shqiptare në bashkëpunim me organizata të huaja financiare, janë duke përgatitur një ligj i cili do të detyrojë familjet që të bëjnë sigurim të detyruar vjetor të pronave të patundshme. Ky projektligj i cili është në hapat e fundit, ka për synim që t’i hapë rrugë familjeve që pësojnë dëme sidomos nga përmbytjet, që të dëmshpërblehen përmes policave të sigurimit.