Sotira

Gramshi turistik, Sotira kurora e tij

Fshati Sotirë, në jug-perëndim të qytetit të Gramshit është listuar në 100 fshatrat turistikë shqiptarë, që do të kenë një akses të veçantë ekonomik në vitet që vijojnë. Zona e Gramshit mbart një potencial të mëdha turistike në shtrirjen gjeografike të saj sidomos ajo e gjendur në rrjedhën e dy lumenjve Devoll dhe Holtë. Në rrjedhë e Holtës janë kanionet e famshme të Holtës të formuar në kohë gjeologjike nga procesi i erozionit.