teknologji

Qyteti i Nju Jorkut synon për të instaluar rreth 1,000 karikues të shpejtë për EV-të(Electric vehicle)

Qyteti i Nju Jorkut synon të zgjerojë përdorimin e makinave elektrike (EV) për të ngarkuar rrjetin me një investim prej 10 milionë dollarësh. Kohët e fundit prezantuan një plan për të sjellë 50 qendra të karikimit të shpejtë në qytet deri në vitin 2020 dhe secila qendër mund të ketë deri ne 20 karikues. Qyteti shpreson të inkurajojë më shumë njerëz për të çuar më lartë përdorimin e EVS, me qëllim që deri në 2025, 20% e regjistrimeve të reja të makinave të jenë makina elektrike.