Turizem apo Nafte

Në Zvërnec fiton Shoqëria Civile

Pas ankesave të qytetarëve të zonës që prekeshin nga ndërtimi i pusit të naftës në Zvërnec, Nartë, në zyrën e shoqatës SEEP, në qendrën e rrjetit të Shoqatave Mjedisore "Vizion i Gjelbër" (6 shoqata mjedisore të Vlorës të themeluara nga programi SENiOR-A), u analizua situata , shqetësimi dhe kërkesat e banorëve për të ndaluar punimet sepse ajo zonë ka vlera të rralla turistike dhe banorët kanë investuar prej vitesh në këtë drejtim, por nga ana tjetër është analizuar edhe vendimi i KKT lidhur me ndërtimin e pusit të naftës.