ujerat

Vlora me impiant modern të përpunimit të ujërave

Impianti i përpunimit të ujërave në Vlorë është një vepër infrastrukturore shumë e rëndësishme për mjedisin dhe turizmin, e cila do të pasohet nga një sërë investimesh të tjera.