UNDP

Gjirokastër: Infrastrukturë mbrojtëse ndaj përmbytjeve

Gjirokastra është një nga përfituesit e projektit të BE-së për Infrastrukturën Mbrojtëse ndaj përmbytjeve. Shtatë vepra infrastrukturore mbrojtëse nga përmbytjet u zbatuan në këtë rajon me një vlerë prej rreth 1 milion dollarë amerikanë. Të gjitha këto vepra ishin dëmtuar gjatë përmbytjeve:

- Në zonat Mashkullorë, Palokastër dhe Shtëpëz ku falë projektit është mundësuar mbrojtja nga përmbytjet e lumit Drino dhe gërryerjeve të bregut. Mbrojtja nga përmbytjet e lumit Drino dhe gërryerjeve të Bregut në zonën Palokastër si dhe mbrojtja nga përmbytjet dhe gërryerjet në fshatin Shtëpëz,

PNUD: 149 HEC-E Po Minojnë Zonat E Mbrojtura

Të 26 HEC-et tashmë në operim në zonat e mbrojtura dhe 123 HEC-et tjera që janë në ndërtim dhe të planifikuara kanë dëmtuar rëndë trashëgiminë natyrore. Një grup ekspertësh prej 20 vetash të atashuar nga PNUD inspektoi 71 HEC-et e vogla tashmë në punë dhe gjeti një “mal” me probleme. Kompanitë nuk kanë respektuar asnjë standard mjedisor, teksa autoritet kanë shkelur në mënyrë flagrante ligjet në fuqi dhe konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit. Ja 30 rekomandimet