URI

Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit në Kukës

Ditën e sotme është zhvilluar konferenca përmbyllëse e projektit të menaxhimit të mbetjeve në Kukës. Në mbylljen e projektit Ndërkufitar IPA "Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit" ndërmjet bashkisë Kukës dhe komunës Suharekë, nën financimin e Delegacionit Evropian në Shqipëri, u ndanë me pjesëmarrësit arritjet dhe sfidat kryesore, si dhe një film i shkurtër rreth fazave të zbatimit të projektit. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të stimulojë zhvillimin e qëndrueshem ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet promovimit të riciklimit dhe menaxhimit të integruar të mbetjeve në rajonin ndërkufitar.