vije bregdetare

Hedhja e inerteve, vijon degradimi i vijës bregdetare në Durrës

Hedhja e pakontrolluar e inerteve në detin e Durrësit, po i shkakton ekosistemit pasoja të rënda. “Ndërhyrjet në vijën bregdetare dhe sidomos ato në mjedisin detar, janë me pasoja në florën dhe faunën detare, në botën bimore e shtazore. Aq më tepër që në vijën bregdetare të qytetit të Durrësit, janë luginat e posedonias, një algë mjaft e rëndësishme për botën e gjallë ujor”, tha specialisti Ilir Qesja.