vuno

Himara, Vunoi dhe Dhërmiu shpallen qendra historike

Fshatrat turistik Himarë, Vuno dhe Dhërmi janë shpallur Qendra Historike nga Këshilli i Ministrave që ka miratuar edhe vendimet përkatëse, për miratimin e rregullores për administrimin e tyre dhe zonave të mbrojtura përrreth. Fshatrat kanë marrë këtë status pas kërkesës që Ministria e Kulturës kishte bërë prej kohësh, në mënyrë që këto zona të marrin një tjetër vëmendje, duke qenë se edhe turizmi në këtë zonë është shumë i zhvilluar. Ky vendim do të vihet në zbatim nga Ministria e Kulturës dhe ajo e Zhvillimit Urban dhe kjo do të bëhet në bazë të ligjit ‘'Për trashëgiminë kulturore”.