Një udhëtim nga mbetjet tek veshjet

Njëmbëdhjetë tonë mbetje peshku nga fermat e peshqeve, 8 tonë mbetje nga rrjetat e peshkatarëve dhe 2 tonë skelete peshqish të braktisur në breg të detit në Tolo dhe Kalymnos do të riciklohen për të prodhuar fill të një kualiteti të lartë, i cili më pas do të përdoret për të krijuar veshje të bukura. Ky është kontributi i shoqatave të peshkatarëve në inisiativën “Dete të Shëndetshëm”.

Për të patur rezultatet e dëshiruara kanë bashkëpunur 3 shoqata peshkatarësh në Attica, Klubi Sea Breeze Divers dhe klubi i akuakulturës Nireus. Inisiativa “Dete të Shëndetshëm” promovon mbrojtjen e marinës dhe është shembulli i parë se si të kemi një cikël qarkullues në mënyrë që praktikat e biznesit dhe partnershipet të japin mundësi të reja dhe të zgjidhin një problem serioz siç janë “fantazmat e rrjetave”. Për më tepër, ka një evidencë që tregon se gjallesat e detit, veçanërisht peshqit e rrjetave (fantazmat e rrjetave), përbëjnë rrezik mjedisor serioz për mirëqënien e kafshëve të detit, për shëndetin e njerëzve, dhe kostot ekonomike që janë thelbësore për palët e interesuara.

Është problem global që kërkon të merren masa të menjëhershme. Nëse shihet në një shkallë më të gjerë, devijimi i këtyre mbetjeve dhe ndryshimi i modelit të zinxhirit të furnizimit do të nxisë një ekonomi të mbyllur-prodhuese globale, duke ndryshuar plotësisht mënyrën se si kompanitë marrin burimin e materialeve prodhuese dhe gjejnë zgjidhje që fuqizojnë konsumatorët që përfundimisht të largohen nga modelii linear dhe i zakonshëm njëpërdorimsh.

Gjatë vitit 2016, MEDASSET do të vazhdojë të luftojë kundër “fantazmave të rrjetave” duke zgjeruar aktivitetet e “Deteve të Shëndetshëm” dhe duke informuar publikun për këtë problem serioz.

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network