• Kreu
  • Lajme nga bota
  • Maqedoni, sasia e mbetjeve për banor u llogarit në 376 kg në 2016-ën

Maqedoni, sasia e mbetjeve për banor u llogarit në 376 kg në 2016-ën

Sasia vjetore e mbetjeve të krijuara komunale në Maqedoni për frymë në vitin 2016 arriti në 376 kilogramë ose 1.1% më pak se në vitin 2015. Të dhënat e Entit Shtetëror për Statistika treguan se nga sasia e përgjithshme e mbetjeve të mbledhura 512.657 tonë ose 84% janë familjare, ndërsa 16% nga biznesi. Sasi më të madhe të mbetjeve komunale ka në rajonin e Shkupit, ku janë grumbulluar 160.290 tonë ose 26.2% nga sasia e përgjithshme e mbetjeve të grumbulluara në Maqedoni.

Sipas llojit të mbetjeve, sasi më e madhe e grumbulluar është mbetje e përzierë komunale, që paraqet 543.644 tonë ose 89%, ndërsa sasia më e vogël është mbetje nga goma, me 656 tonë ose 0.1% e sasisë së përgjithshme të mbetjeve të mbledhurua komunale.

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network
Feed not found.