Sensorë wireless për të luftuar zjarret

Shkencëtarët e universitetit të Westminster kanë krijuar një rrjet sensorësh wireless për të monitoruar zjarret në pyje. Ata testuan këto pajisje në zonat e zjarreve në Greqi, Spanjë dhe Izrael. Ata janë pjesë e një projekti kërkimi që luftojnë zjarret në të gjithë Europën, por sensorin e ndërtuan në Universitetin e Londrës. “Çdo gjë është ndërtuar këtu përfshi kontenierin dhe paketimin”, thotë profesori Izzet Kale i universitetit të Westminster. E rëndësishme është se pajisja e hedhur në terren funksionon edhe nëse preket nga uji i zjarrfikëseve apo çdo gjë tjetër.

“Ajo laget, digjet, regjet, përkulet, por vazhdon të punojë”, vijon Kale.

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network
Feed not found.