Rumani, pritet të ndërtohet fabrika e etanolit celulozik

Prodhuesi i kimikateve të specializuara, Clariant, tha se mori miratimin nga bordi i drejtorëve të saj për të investuar në ndërtimin e një fabrike të etanolit celulozik në Rumani. Kur të përfundohet, kjo fabrikë e re do të prodhojë etanol celulozik nga mbetjet bujqësore duke përdorur teknologjinë sunliquid. Me një kapacitet prodhues vjetor prej 50,000 tonësh, ky objekt do të jetë edhe një mënyrë e mirë për të treguar konkurrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e teknologjisë sunliquid në shkallë komerciale, duke mbështetur strategjinë e biznesit të firmës Clariant për dhënien e licencave për përdorimin e kësaj teknologjie.

“Clariant po investon vazhdimisht në zhvillimin e produkte të qëndrueshme dhe mbi të gjitha që ofrojnë zgjidhje inovative, si p.sh. teknologjia suniquid”, tha Christian Kohlpaintner, anëtar i Komitetit Ekzekutiv në Clariant.

Fabrika e re pritet që të gjenerojë prodhimin e saj të parë në vitin 2020. Në kapacitet të plotë, kjo firmë pritet të përpunojë rreth 250,000 tonë kashtë gruri dhe lloje të tjera kashte të cilat do të merren nga fermerët lokalë. Prodhimet nga ky proces do të përdoren për gjenerimin e energjisë së rinovueshme me qëllim të bërjes së bimëve të pavarura nga burimet e energjisë fosile.

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network
Feed not found.