Rreziku i plastikës sa vjen edhe më i madh.

Anë e mbanë botës, plastika është shndërruar në një thikë me dy presa. Më shumë se 90% e zogjve dhe peshqve supozohet të konsumojnë plastikë duke na e përcjellë ne si konsumatorë të tretë këtë nder.

Burimet shpjegojnë se ka shumë fjalë, pak vepra. Vitin e shkuar, Kenja, (Kenya) ndaloi përdorimin e plastikës, dhe pati gjoba dhe burg deri në 40.000 dollarë. Një praktikë të ngjashme ndjek dhe Bangladeshi.

Zgjidhja? Rrethi vicioz Zvogëlim, Ripërdorim, Riciklim të mbetjes, ku kjo e fundit nuk trajtohet më si një plehrë, por merr vlerë.  Ulet sasia e grumbullimeve, ekonomia priret për mirë sepse ka përfshirje qytetare dhe shpërblim paçka se nga ana tjetër, në treg ulet kërkesa.

Në vitin 2016, BE zbatoi planin e mësipërm duke përfshirë target-grupe në riciklimin e 75% të mbetjeve deri në vitin 2030.

Çdo nismë personale ka rëndësi qoftë nga persona fizikë apo juridikë.

Për më shumë informacion: https://www.weforum.org/agenda/2018/06/how-to-fight-our-plastic-problem

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network
Feed not found.