Bletët ndihmojnë për mbikëqyrjen e ndotjes së ajrit

Bletërritësit dhe karabinierët italianë nisën një projekt në Romë që prashikon të përdorë bletët për të kuptuar dhe për të kontrolluar më mirë ndotjen e ajrit në kryeqytetin italian. Rreth 15 koshere të vogla janë vendosur në çatinë e ndërtesës ku ndodhet Federata Italiane e Bletërritësve, në qendër të kryeqytetit italian.

“Kjo është një koshere urbane eksperimentale që na shërben për të mbledhur të dhëna me interes shkencor, si për shembull hartimi i një plani për biodiversitetin e bimësisë në Romë, qytet i Europës ku bimësia është më e pasur dhe ka shumë lule për bletët”, theksoi Raffaele Cirone, president i FAI.

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network