Një mënyrë e re e të menduarit për plastikën

Si rezultat i njohurive të reja, po bëhet e qartë se ne duhet të mendojmë për plastikën si një lloj ndotësi që nga prodhimi i tyre dhe për të parandaluar produktet plastike dhe mbetjet që të rrjedhin në mjedis. Për të ndihmuar në trajtimin e problemit të plastikës, në fillim të vitit 2018, Bashkimi Evropian propozoi strategjinë evropiane për plastikë në një ekonomi qarkulluese. Strategjia synon të "transformojë mënyrën se si produktet janë projektuar, prodhuar, përdorur dhe ricikluar në BE".

Bërja e riciklimit më fitimprurës dhe frenimi i mbeturinave plastike, sidomos nga produktet njëpërdorimshe, janë ndër iniciativat kryesore të strategjisë. Komisioni Evropian gjithashtu i ka kërkuar Agjencisë Evropiane të Kimikateve që të shqyrtojë nëse mikroplastikat e shtuara në kozmetikë, shampo trupi dhe ngjyra duhet të kufizohen ose të ndalohen për të parandaluar dëmtimin e mjedisit. Si pjesë e strategjisë së BE-së mbi plastikën, Komisioni Evropian ka propozuar gjithashtu rregulla të reja që kanë si synim 10 produkte njëpërdorimshme, të përdorura në plazhet e Evropës, si dhe pajisjet e peshkimit të braktisura dhe të humbura.

Strategjia pranon se, pavarësisht shumë problemeve mjedisore, bashkëpunimi global është çelësi për ndalimin e ndotjes nga plastika. Sipas një studimi gjerman, rreth 90% e mbeturinave plastike në oqeanet e botës vijnë përmes vetëm 10 lumenjve më të mëdhenj, tetë në Azi dhe dy në Afrikë: Yangtze, Indus, Yellow, Hai, Ganges, Pearl, Amur, Mekong, Niger dhe Lumenjve të Nilit. Në teori, kjo duhet ta bëjë më të lehtë trajtimin e problemit.

Përqendrimi i vëmendjes ndaj ndotjes plastike ka rritur kërkimet dhe inovacionin për të kuptuar më mirë dhe në mënyrë përfundimtare zgjidhjen e problemit. Kohët e fundit, një projekt kërkimor, i drejtuar nga Orb Media, testoi 11 markat kryesore të ujit në shishe plastike dhe zbuloi se 93% e tyre tregonin disa shenja të kontaminimit mikroplastik. Në anën e zgjidhjes, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh ka arritur të krijojë një enzimë që mund të shkatërrojë materialin e shisheve plastike për të bërë shishe të reja.

Shqetësimi në rritje mbi plastikën, veçanërisht në mjedisin detar, po i bën konsumatorët e zakonshëm një forcë të fuqishme në ndalimin e ndotjes plastike dhe kërkesa në rritje për alternativa më miqësore me mjedisin krijon mundësi biznesi. Kohët e fundit, një supermarket holandez hapi rreshtin e parë në botë me 700 produkte pa plastikë. Në mënyrë të ngjashme, për të ulur ndotjen plastike, një supermarket në Mbretërinë e Bashkuar ka filluar të lejojë konsumatorët të mbledhin mish dhe peshk në kontejnerët e tyre. Ekzistojnë gjithashtu inovacione në materialet e biodegradueshme që tani mund të prodhohen, për shembull, celuloza me origjinë nga letrat e ricikluara, tekstilet, bimët ose algat.

Print

News

Archive of all EEA's news releases.

Top Environment News -- ScienceDaily

Top stories featured on ScienceDaily's Plants & Animals, Earth & Climate, and Fossils & Ruins sections.
Feed not found.

Reuters: Environment

Reuters.com is your source for breaking news, business, financial and investing news, including personal finance and stocks. Reuters is the leading global provider of news, financial information and technology solutions to the world's media, financial institutions, businesses and individuals.

BBC News - Science & Environment

BBC News - Science & Environment

Environment | The Guardian

Latest Environment news, comment and analysis from the Guardian, the world's leading liberal voice

Environmental News Network

Environmental News Network
Feed not found.