Gjermeni: Zgjidhja përfundimtare e trajtimit të mbetjeve, orienton investimet në këtë fushë

Që prej tetorit të vitit të kaluar Shqipëria ka hartën e parë dixhitale dhe interaktive për vend depozitimet ekzistuese të mbetjeve të ngurta urbane, një dokument i rëndësishëm në nivel kombëtar dhe vendor. Kjo hartë, e cila është pjesë e Gjeoportalit Kombëtar dhe mund ta gjendet në adresën http://geoportal.asig.gov.al/Map.aspx?lang=EN, ajo ёshtё e aksesueshme online pёr tё gjitha institucionet qendrore, vendore, stafin akademik, donatorёt apo investitorёt.

Vijo leximin

Print

Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit në Kukës

Ditën e sotme është zhvilluar konferenca përmbyllëse e projektit të menaxhimit të mbetjeve në Kukës. Në mbylljen e projektit Ndërkufitar IPA "Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit" ndërmjet bashkisë Kukës dhe komunës Suharekë, nën financimin e Delegacionit Evropian në Shqipëri, u ndanë me pjesëmarrësit arritjet dhe sfidat kryesore, si dhe një film i shkurtër rreth fazave të zbatimit të projektit. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të stimulojë zhvillimin e qëndrueshem ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet promovimit të riciklimit dhe menaxhimit të integruar të mbetjeve në rajonin ndërkufitar.

Vijo leximin

Print

Ndotja në Librazhd

Është situatë shqetësuese vendi i hedhjes së mbetjeve urbane të qytetit të Librazhdit pasi nuk është aspak i rregullt dhe normal. Ligji përcakton gjoba për drejtuesit vendorë dhe subjektet që nuk zbatojnë ligjin dhe që ndotin mjedisin. Janë gjithë mbetjet e 15 mijë banorëve, të cilat hidhen në një përrua në Librazhd Qendër, që është jashtë kushteve që duhet të ketë një vend i depozitimit të mbetjeve, një përrua që nuk ka as mure mbajtëse dhe as që mbulohen me “dhe” për izolimin e tyre.

Vijo leximin

Print

Riciklimi, kapacitetet shfrytëzohen 30-40%; industria kërkon mbështetje

Industria e riciklimit në vend është kampion i investimeve të kryera e të pashfrytëzuara. Mbi 200 milionë euro investime janë hedhur në riciklim e përpunim të mëtejshëm të lëndëve të riciklueshme. Sipas statistikave të Ministrisë së Mjedisit, kapaciteti i shfrytëzimit të potencialeve të investuara arrin në rastin më të mirë në 30-40%. Ky është një nivel më poshtë se kapaciteti i shfrytëzuar në çdo industri tjetër në vend. Përfaqësues të këtij sektori thonë se në kushtet normale, një sipërmarrje duhet të shfrytëzojë minimalisht 70-80% të kapaciteteve të saj të instaluara.

Vijo leximin

Print

Mbetjet spitalore, ISHSH: Ja problemet që gjetëm në spitale

Në spitale nuk ka pasur një rregullore të brendshme për trajtimin dhe menaxhimin e mbetjeve spitalore. Kjo është situata që kanë hasur inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor gjatë vitit të kaluar në 701 inspektimet e kryera në të gjitha spitalet e vendit sa i përket respektimit të rregullave për menaxhimin e mbetjeve spitalore.

Mbetjet spitalore

Problematikat e hasura nga inspektorët e ISHSH-së nëpër spitale përgjatë vitit të kaluar kanë qenë:

Vijo leximin

Print