Dita Botërore e Mjedisit 5 Qershori

Dita botërore e Mjedisit 5 Qershori shënohet në shumicen e vendeve të Botës. Shënohet me te vetmin qellim që njerëzimit dhe botës së civilizuar të ua tërheq vëmendjen për Mjedisin e pastër dhe ambjentet e tjera të cilat na rrethojnë në jetë dhe punën tonë të përditëshme. Duam që me keqardhje të konstatojmë se shteti ynë, më i riu në botë, në këtë drejtim nuk ka lëviz nga vendënumerimi.

Vijo leximin

Print