Një aleancë e natyrshme - REC bashkëpunon me UNDP për zonat e mbrojtura në Shqipëri

Shqipëria ka krijuar një sistem përfaqësues të zonave të mbrojtura (ZM), që mbulon pothuajse 16 përqind të territorit shqiptar. Sistemi i ZM përbëhet kryesisht nga 15 parqe kombëtare, disa rezerva natyrore të menaxhuara dhe peizazhe të mbrojtura që strehojnë vlerat më të mëdha natyrore dhe biodiversitetit të vendit. Një plotësues i kohëve të fundit për këtë rrjet të madh është një grup i zonave të mbrojtura rajonale (ZMR), të cilat menaxhohen nga autoritetet vendore.

Vijo leximin

Print

Gramshi, destinacioni i turizmit natyror i kësaj vere

Ndodhet pranë Tiranës, me një rrugë automobilistike që ke dëshirë të udhëtosh, me një peizazh natyror rreth saj që të befason me gjelbërimin dhe bukuritë natyrore dhe kur kalon Cërrikun, fillon vërtet ajo që ju kërkoni. Përballë të shfaqet diga e madhe e hidrocentralit të Banjës me liqenin madhështor me ujërat e pastër mes dy faqeve malore. Nga Diga deri në qytetin e Gramshit, ka mjaftë pika çlodhjeje mes një natyre të veçantë.

Vijo leximin

Print

Rrugëtimi për mbrojtjen e lumit Vjosa dhe sfida për të ardhmen – bën bashkë ekspertët dhe shoqërinë civile

Aktorë të shumtë në mbrojtjen e Vjosës janë bërë bashkë sot në një konferencë të organizuar nga EcoAlbania në Tiranë, ku kanë diskutuar mbi problematikën e ndërtimit të hidrocentraleve në Vjosë dhe rëndësisë së pjesëmarrjes së komuniteteve të prekura në proceset e vendimmarrjes. Rrugëtimi i deritanishëm për mbrojtjen e Vjosës ka qenë relativisht i gjatë dhe ka përfshirë shumë mbështetës të rëndësishëm të cilët kanë kontribuar që çështja e Vjosës të jetë sot një nga çështjet mjedisore më me rëndësi në Shqipëri dhe jo vetëm.

Vijo leximin

Print

PPNEA trajnon stafin e AdRZM Shkodër mbi teknikat e monitorimit të lundërzës

Ekspertët e Shoqatës për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) përfunduan me sukses fazën e parë të trajnimit dy ditor të stafit të AdRZM Shkodër mbi teknikat e monitorimit të lundërzës (Lutra lutra) në rezervatin natyror të liqenit të Shkodrës. Gjatë ekspeditës në terren, ekspertët e monitorimit identifikuan dhe grumbulluan të dhëna dytësore (jashtëqitje, gjurmë dhe mbetje ushqimore) të lëna nga aktiviteti i lundërzës në habitatet e saj. Grumbullimi i këtyre të dhënave tregon praninë dhe përhapjen e këtij lloji të rrezikuar në liqenin e Shkodrës.

Vijo leximin

Print

Parku Kombëtar “Shebenik- Jabllanicë” në guidat e preferuara turistike të verës

Parku kombëtar “Shebenik- Jabllanicë”, është pjesë e një zone të gjerë dhe komplekse gjeografike. Ky park është një zonë me bukuri të rralla natyrore ku gjenden disa nga peizazhet malore më madhështore dhe befasuese në tërë Ballkanin. Ai shtrihet përgjatë luginës së lumit Shkumbin në lartësinë 2200 m. mbi nivelin e detit. Parku është habitat i ariut të murmë, ujkut, dhisë së egër, derrit të egër etj. Në ujërat e ftohta rritet trofta e kuqerremtë. Zona dallohet për florën e pasur dhe shumë të larmishme, prej kushteve të përshtatshme të terrenit dhe formave të tyre të shumta gjeologjike e gjeografike.

Vijo leximin

Print