“Tirana e Gjelbër”, deri në 2030 do mbillen 2 milionë pemë

Tirana do të jetë i pari qytet në Ballkan që do të ketë një plan veprimi për qytetin e gjelbër. Gjatë prezantimit të metodologjisë dhe strategjisë për hartimin e planit për “Tiranën e Gjelbër”, një projekt ky i bashkisë në bashkëpunim me BERZH, Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj,deklaroi se Tirana do të ketë 2 milionë pemë të cilat do të mbillen duke krijuar një kurorë të gjelbër që do të rrethojë kryeqytetin. “Ne kemi marrë një vendim shumë të rëndësishëm që do të doja ta zbërtheja në projekte të implementueshm e për të mbjellë 2 milionë pemë deri në vitin 2030 në Tiranë.

Vijo leximin

Print

KLSH zbulon kaosin në menaxhimin e parqeve kombëtare

Pas një inspektimi për eficencën në të cilën administrohen zonat e mbrojtura dhe parqet kombëtare, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka gjetur një kaos total në administrimin dhe mbrojtjen e tyre. KLSH vëren se këto zona janë shfrytëzuar pa kriter për aktivitete minerale dhe ndërtim HEC-esh në kundërshtim me ligjet në fuqi. “Ndërtimi i HEC-eve në kundërshtim me legjislacionin dhe Konventën për Ruajtjen e Jetës së Egër Europiane dhe Habitateve Natyrore (Konventa e Bernës), por edhe ligjet shqiptare për mbrojtjen e specieve të Listës së Kuqe”, – sqaron KLSH në raportin përmbledhës pas inspektimit.

Vijo leximin

Print

Ndërtimi i TAP, hiqen nga fondi i pyjeve dhe kullotave disa hektarë

Për të mos penguar investitorët e gazsjellësit TAP, Qeveria miratoi këtë të mërkurë një vendim për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të sipërfaqjeve ku kalon ky gazsjellës në vendin tonë. Bëhet fjalë për një sipërfaqje prej disa hektarësh të inventarizuara si kullota dhe pyje që prekin dy qarqe, atë të Korçës dhe atë të Beratit. Qeveria vendosi që këto sipërfaqje nga fondi pyjor e kullosor publik, që preken nga TAP të pakësohen në volum dhe të çregjistrohen nga regjistri i Kadastrës së Pyjeve dhe Kullotave.

Vijo leximin

Print

Një Guidë Eko-turistike për Lagunën e Patokut

“Patoku – ndër komplekset ligatinore më të rëndësishme në Shqipëri, me diversitet të lartë habitatesh dhe shpendësh ujorë, shtegtarë dhe dimërues.” …Ky ka qenë referimi i dedikuar lagunës së Patokut në Ekoguidën Turistike, që Shoqata për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë ka konceptuar me qellim promovimin e turizmit ekologjik në këtë zonë. Krahas përshkrimit të historisë së Lagunës dhe kuzhinës tradicionale, hapësirë e veçantë i është lënë dhe diversitetit të shpendëve ujorë dhe nxitjes së aktiviteteve rekreative, si: shëtitje në natyrë dhe bird-watching.

Vijo leximin

Print

Prespa një perspektivë turistike që duhet ruajtur

Administrata e Parkut Kombëtar të Prespës, vazhdon aktivitetet mjedisore në drejtim të sensibilizimit të komunitetit për ruajtjen dhe menaxhimin e resurseve natyrore të zonës. Prespa është një zonë liqenore gëzon një faun ujore tepër të rrallë. Të tillë janë peshqit Koran dhe Belushk,por edhe specie të tjera të rralla që shfrytëzohen për ekonominë vendase dhe për turizëm.

Vijo leximin

Print