Ministria e Bujqësisë bllokon shpalljen e Porto Palermos si zonë e mbrojtur

Shpresat e ekspertëve të mjedisit, të mbështetur nga Ministria e Mjedisit për të shpallur zonën detare pranë Porto Palermos në Shqipërinë e jugut si “Park Natyror” i mbrojtur, kanë hasur pengesën e Ministrisë së Bujqësisë, e cila nuk jep shpjegime konkrete për arsyen e mosdhënies së miratimit. Një grup ekspertësh të mjedisit janë përpjekur gjatë vitit të fundit të shpallin zonë të mbrojtur një sipërfaqe detare pranë Porto Palermos në Shqipërinë e jugut, por vendimi final i qeverisë për këtë qëllim mbahet i bllokuar nga refuzimi i MBZHRAU, mësoi BIRN.

Vijo leximin

Print

Erozioni në Kune Shëngjin, deti gllabëron çdo gjë që i del para

Me dhjetra pisha qindra vjeçare janë rrëzuar, ndërsa shtyllat e energjisë elektrike janë në rrezik serioz, pasi shumë prej tyre janë mbuluar nga uji. Erozioni detar në zonën e Kunes në Shëngjin ka marrë përmasa të frikshme, duke rrezikuar seriozisht ekzistencën e kësaj perle të bregdetit shqiptar. Situata ka agravuar nga reshjet e dy ditëve të fundit, pasi baticat e detit i janë afruar rrugës, duke krijuar një problematikë mjaft të madhe. Banorët e zonës kërkojnë që të ndërhyhet sa më shpejt që të zhvendoset linja elektrike, pasi shumicën e kohës ata e kalojnë në errësirë të plotë.

Vijo leximin

Print

Ndërtimi i rrjetit dhe metodat e matjeve për sipërfaqet provë të përhershme ndikon në përmirësimin e qeverisjes Pyjeve në Shqipëri

Fondacioni “Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit”, në kuadër të projektit “Pyjet për Zhvillimin Ekonomik Lokal” po bën rrjetëzimin e disa sipërfaqeve provë të përhershme në rajonet ku po zbatohet ky projekt (Berat, Dibër, Elbasan, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Gjirokastër). Përveç sipërfaqeve egzistuese të ngritura gjatë projektit të kaluar, do të ngrihen edhe sipërfaqe të reja. Për këtë është angazhuar një grup specialistësh të cilët kanë përgatitur një metodologji standarte për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave të pyjeve në nivel grumbulli pyjor.

Vijo leximin

Print

Arsyet pse duhet të shtyhet moratoriumi i gjuetisë

Në takimin me temë "Mbështetje për moratoriumin e gjuetisë" organizuar nga Shoqata Për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) dhe Shoqata për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë (ASPBM), janë diskutuar arsyet përse moratoriumi i gjuetisë duhet të shtyhet edhe për të paktën 5 vite.

Shoqatat e sipërpërmendura kanë rradhitur aryset si vijon:

1. Periudha 2 vjeçare për rimëkëmbjen e faunës së egër është e pamjaftueshme.

2. Zbatimi i dobët i moratariumit të periudhës 2 vjeçare.

Vijo leximin

Print

Gjuetarët në protestë: Të mos zgjatet më tej moratoriumi, të forcohen dënimet dhe rregullat

Gjuetarë nga mbarë vendi janë mbledhur ditën e djeshme në Tiranë dhe kanë protestuar kundër Moratoriumit të Gjuetisë. Nisur nga situata kritike e popullatave të faunës së egër në Shqipëri dhe humbja e diversitetit të llojeve, me propozim të Ministrisë së Mjedisit dhe vendim të Këshillit të Ministrave nr 1069, date 14.12.2013, Kuvendi i Shqipërisë, me datë 30.1.2014, ka miratuar, ligjin “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”. Ligji për “Shpalljen e Moratoriumit të Gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”, pezullon të gjitha lejet e lëshuara të gjuetisë dhe përdorimin e zonave të gjuetisë.

Vijo leximin

Print