• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

“Erë Tomorri”, në Ditën Ndërkombëtare të Biodiversitetit

Biodiversitetit ose "shumëllojshmëria biologjike" është shumëllojshmëria e jetës në planetin tone. Biodiversiteti është i rëndësishëm, sepse çdo specie ka një rol të rëndësishëm në ekosistemin e saj. Njerëzit janë të varur nga biodiversiteti. Biodiversiteti njeriut i ofron ushqim, ilaçe dhe materiale të papërpunuara, shumë mallra dhe shërbime të tjera. Ekosistemet e shëndetshmë, si pjesë e biodiversitetit luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e ushqimit, ujit të pastër, kontrollit të sëmundjeve infektive, thithjen e papastërtive, rregullimin e klimës etj.

Vijo leximin

Print

Auleda prezanton modele suksesi të ekonomisë së gjelbër në Vlorë

Në datat 16-18 maj 2017 u zhvillua në Bastia, Korsikë, takimi i radhës i partnerëve të projektit PASAGE, Interreg Europe Program si dhe workshopi me temë "Sipërmarrrja dhe inovacioni social". Gjatë ditëve të takimit u prezantuan praktikat më të mira të përzgjedhura nga çdo partner mbi bazën e dy kritereve: sipërmarrje inovative që reduktojnë nivelin e CO2 në atmosferë, sipërmarrje sociale që sjellin produkte tradicionale në formë inovative dhe ndikim në "ekonominë e gjelbër".

Vijo leximin

Print

Të njohim ligjin Për njoftimin dhe konsultimin publik

Qendra Mjedisore EDEN, datë 16 Maj 2017, pranë Hotel Tirana International, zhvilloi takimin e quajtur “ALTOPARLANT”, ku prezantoi Raportin mbi zbatimin e Ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Vetë tituli i veçantë i ideuar për këtë takim, lë të kuptosh rendësinë që ka informimi i duhur dhe angazhimi i çdo qytetari në vendimmarrjen publike, mundësi dhe të drejtë që ja siguron Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.

Vijo leximin

Print

Novoselë: Dëgjesë publike për buxhetin afatmesëm të Bashkisë, forcohet pjesëmarrja publike

Qendra e Informacionit Aarhus Vlorë (AIC), organizoi ditën e djeshme (17 maj) një konsultim/dëgjesë publike me përfaqësues të Bashkisë Vlorë, Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Vlorë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarë e grupe interesi nga zona/njësia Administrative Novoselë, Qëllimi i kësaj dëgjese publike ishte të nxisë të gjitha palët e interesuara, si pushtetin vendor dhe qëndror ose investitorët, ashtu si edhe banorët, qytetarët apo grupet e interesit, që të përqafojnë dhe të zbatojnë në praktikë konsultimin/dëgjesat publike.

Vijo leximin

Print

Prezantohet raporti mbi zbatimin e ligjit "Për njoftimin dhe konsultimin publik"

Qendra EDEN organizoi ditën e djeshme (16 maj) në Tiranë një tryezë të rrumbullakët për të prezantuar gjetjet në lidhje me monitorimin e ligjit nr. 146/2014 "për njoftimin dhe konsultimin publik". Raporti u nda me të pranishmit, përfaqësues të Organizatave të Shoqërisë Civile, Institucionet e Monitoruara në këtë raport dhe Institucione të tjera të linjes, përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasada Suedeze, studentë të interesuar, etj.

Vijo leximin

Print