• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

30 organizata mjedisore mbajnë qëndrim pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike në zgjedhjet e përgjithshme

Tridhjetë organizata mjedisore të shoqërisë civile kanë mbajtur sot më 15 qershor një konferencë për shtyp “Për programe të zhvillimit të qëndrueshëm në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017!”. Të shpërndara në të gjithë vendin, organiztat mjedisore po ndjekin me interes në këtë fushatë zgjedhore programet dhe angazhimet e partive politike për zhvillimin e vendit në katër vitet e ardhshme dhe vërejnë se 18 parti politike janë regjistruar për zgjedhjet e përgjithshme. Mbi 70% e këtyre partive akoma nuk kanë bërë publike programet e tyre për zhvillimin e ardhshëm ekonomik, social dhe kulturor të vendit.

Vijo leximin

Print

Pjesëmarrja, transparenca dhe demokracia e shoqërisë civile në ndërveprimin mes qeverisë vendore dhe qytetarëve

Shoqata Tjetër Vizion (TVO) është duke zbatuar projektin me titull: “Pjesëmarrja - Transparenca – Demokracia”, i cili synon të siguroje pjesëmarrjen dhe angazhimin e shoqërisë civile, forcimin e ndërveprimit mes qeverisë vendore dhe qytetarëve, me fokus krijimin e Komisioneve Këshillimore Qytetare Vendore (KKQV) ne Bashkitë Përrenjas, Belsh dhe Cërrik. Ditën e djeshme, më 14 qershor u organizua një takim i hapur me pjesëmarrës nga shoqëria civile Përrenjas dhe staf-ekspertësh të shoqatës TVO për krijimin e Komisionit Këshillimor Qytetar Vendor në Bashkinë Përrenjas.

Vijo leximin

Print

“Shoqata Unë, Gruaja” takime ndërgjegjësuese për riciklimin dhe kompostimin në Çërravë, Proptisht dhe Dardhas

Në Njësinë Administrative Çërravë, Proptisht dhe Dardhas “Shoqata Unë, Gruaja” ka organizuar takime ndërgjegjësues me banorë nga fshatra njësive përkatëse. Në Njësinë Administrative Çërravë, gratë e trajnuara gjatë projektit ishin ato që organizuan takimet në fshatin Çërravë, Pretushë dhe Leshnicë të kësaj komune. Gjatë diskutimit u theksua si problematikë fakti që makina që grumbullon mbetjet vjen njëherë në dy javë dhe i merr mbetjet nga aty për ti hedhur në një zonë diku më tutje dhe jo në vendin e përcaktuar.

Vijo leximin

Print

Informim mbi politikat mjedisore, TFL mes rrjetit të organizatave “ECIM”

Në kuadër të programit SENiOR II zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit dhe financuar nga Ambasada Suedeze, Shoqata “Together for Life” po zbaton projektin “Informim-komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”. Ky projekt synon nxitjen e vendimarrësve në nivel lokal dhe qëndror për të patur prioritet mjedisin në programet e tyre, nëpërmjet mekanizmave të reagimeve qytetare dhe medias. Shoqata “Together for Life” është pjesë e rrjetit “ECIM”, mes tetë organizatave të tjera mjedisore, rrjet i krijuar nën mbështjen e Qendrës Rajonale të Mjedisit për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri.

Vijo leximin

Print

PPNEA: Nxënësit e shkollave njihen me florën dhe faunën e vendit të tyre

Me afrimin e stinës së verës edhe shpendët shtegtues të programit të edukimit ‘’Spring Alive’’ kanë mbërritur plotësisht në vendin tonë. Për këtë arsye, Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) organizoi me datë 7 dhe 8 qershor, aktivitetet edukuese përmbyllëse me nxënësit e vegjël të shkollave fillore, në Parkun Kombëtar të Prespës. Përveç njohjes me 5 shpendët shtegtues, nxënësit e vegjël zhvilluan edhe një ecje në natyrë, duke përjetuar larminë e shumëllojshme të Parkut Kombëtar të Prespës.

Vijo leximin

Print