• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

Aftësitë dixhitale dhe e drejta e përfaqësimit

Me datat 1, 2 dhe 3 Mars 2018, në Shkodër u organizua trajnimi me temë “Aftësitë Dixhitale dhe E Drejta e Përfaqësimit”. Ky akivitet u organizua në kuadër të projektit “Një zëri, për zhvillimin e qëndrueshëm të Alpeve” I cili zabtohet nga shoqata “Ruajtja e Pyjve dhe Mjedisi I Gjelbër” & “Aleanca e Alpeve Shqiptare, si pjesë e programit SENiOR-II, I cili zbatohet nga Qendra Rajonale Mjedisore REC dhe financohet nga Ambasada Suedeze.

Vijo leximin

Print

Vlerësimi i BB Njerëzit, pasuritë natyrore dhe prodhimi, ja sa kushton Shqipëria

Shqipëria duke përfshirë njerëzit, pasuritë natyrore dhe prodhimin kombëtar është çmuar me 153,6 miliardë dollarë prej Bankës Botërore në një vlerësim të fundit për pasuritë e kombeve, sipas të dhënave që i përkasin vitit 2014. Vlerën më të madhe e ka kapitali human (njerëzit) me rreth 66 miliardë lekë, duke zënë kështu 42 për qind të totalit të vlerës së pasurisë së Shqipërisë.

Vijo leximin

Print

Nevoja për kursim lë në të ftohtë familjet dhe Institucionet Publike në Shqipëri

Familjet shqiptare, por edhe institucionet publike si shkollat dhe zyrat shtetërore, janë viktima të një ambienti jetese, studimi dhe pune që ka mangësi të shumta në fushën energjetike dhe pengon aktivitetet jetësore - zbulon një raporti i ri nga Qendra EDEN. Një raport, i cili pritet të botohet së shpejti nga Qendra mjedisore EDEN zbuloi se vështirësitë financiare të lidhura me energjinë elektrike detyrojnë familjet dhe institucionet publike në Shqipëri të konsumojnë më pak energji nga sa është e nevojshme, ndërsa mungesa e izolimit të ndërtesave duket se e shton barrën e temperaturave të papërshtatshme në ambientet e shtëpive dhe institucioneve.

Vijo leximin

Print

Vlerësimi i performancës së energjisë në ndërtesa për qytetin e Tiranës

Vlerësimi i paraqitur, i pari i këtij lloji në Shqipëri që përdor konceptin e varfërisë energjetike, ecën në të njëjtën linjë me sfidën e rëndësishme të ditëve të sotme ndaj kërkesës së vazhdueshme të rritjes së konsumit të energjisë elektrike apo të formave të tjera të energjisë për të plotësuar nevojat e banorëve për përmbushjen e të gjitha aktiviteteve jetësore.

Vijo leximin

Print

Bumi i energjisë diellore, nga po vijnë panelet? Në 2017 importet kapën vlerën 110 milionë euro

Sektori i energjisë së rinovueshme ka marrë një vëmendje të veçantë në Shqipëri, duke nxitur interesin e investitorëve dhe sipërmarrësve vendas e të huaj. Gjatë vitit 2017, miratimi i skemës së subvencioneve për prodhimin e energjisë nga dielli dhe era, bëri që të “shpërthejnë” aplikimet për centrale fotovoltaike. Ndërkohë që projektet e para në këtë fushë po nisin të konkretizohen dhe gjithmonë e më tepër shtëpi e biznesi po zgjedhin të instalojnë panele diellore, mes sipërmarrësve ka nisur “lufta” për furnizimin e këtij hovi energjetik.

Vijo leximin

Print