• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

Parku Kombëtar "Bredhi i Hotovës - Dangelli", mirëpret shkencëtarët e gjeneratës tjetër

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), AdRZM Gjirokastër dhe klasat e 9-ta të shkollës 9-vjeçare "Meleq Gostnishti" Përmet, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Tokës, organizuan aktivitete edukuese në Parkun Kombëtar "Bredhi i Hotovës - Dangelli". Ky aktivitet i bashkohet mesazhit ndërkombëtar të fushatës "Shkencëtarët e gjeneratës tjetër", që u quajt edhe aktiviteti i cili u organizua mbi parimin e përqasjes se shkencës me komunitetin. Nxënësit sëbashku me përfaqësuesit e AdZM-Gjirokastër morën pjesë aktivisht në identifikimin e metodave bazë të monitorimit të biodiversitetit në park dhe mësuan fakte shkencore rreth vlerave të parkut.

Vijo leximin

Print

Nxënësit e "Androkli Kostallari" dhe "Niket Dardani", konkurs për mbrojtjen e mjedisit

Sot, më 24 Prill në Kopshtin Zoologjik në Tiranë, u zhvilluan disa aktivitete ndërgjegjësues në kuadër të Ditës së Tokës, me nxënësit e shkollave "Androkli Kostallari" dhe "Niket Dardani". Mes lojrave me mesazhe mjedisore dhe guidës në Kopshtin Zoologjik, është mbajtur edhe konkursi "Ide për Mbrojtjen e Mjedisit", ku në përfundim u shpallen katër grupe fituese të enciklopedive me informacione mjedisore, grupet që dhanë më shumë ide. Ky aktivitet u organizua nga shoqata Qendra Burimore e Alternativave të Zhvillimit DARC, si pjesë e programit ACHIEVE, të zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri me mbështetjen financiare të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Print

MedAlb Institut: Aktivitet sensibilizues me rastin e Ditës Botërore të Tokës

Me rastin e Ditës Botërore të Tokës, 22 prillit, MedAlb Institut, në bashkëpunim edhe me drejtorinë e shkollës “4 Dëshmorët” të fshatit Drizë, Gramsh, organizoi një aktivitet sensibilizues në mjediset e kësaj shkolle ku morën pjesë nxënës, mësues, qytetarë dhe përfaqësues nga qeverisja vendore. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm dhe përshëndeti pjesëmarrësit edhe Nënkryetari i Bashkisë Gramsh, Z. Enver Qose. Në fillim morën fjalën dhe përshëndetën përfaqësuesit e Medalb Institut, të Bashkisë Gramsh dhe të Shkollës “4 Dëshmorët”.

Vijo leximin

Print

Fëmijët vizitë në fermë për t'u njohur me produktet bio

Nxënësit e shkollës "Nike Dardani" të kryeqytetit zgjodhën fermën e Mrizit të Zanave në Fishtë të Lezhës për t'u njohur mbi rëndësinë që ka Toka. Aktiviteti u organizua nga "Food Revolution" në bashkëpunim me "Mrizin e Zanave", në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Tokës. Fëmijët panë dhe preken nga afër produktet që prodhohen nga toka, duke provuar më pas dhe shijen e tyre. Ka mjaftuar kjo vizitë, që ata të kuptojnë rëndësinë e produkteve bio si mënyra e vetme për t'u ushqyer shëndetshme. "Unë kam parë ushqime të tjera, jo si këto se këto janë bio, jemi në fshat dhe ushqimet këtu janë bio dhe nuk janë me pesticide."

Vijo leximin

Print

Lushnje: Komuniteti mbron mjediset e përbashkëta

Nëse pyet sot një nxënës që banon në bllokbanimin e lagjes “Loni Dhamo” për veprimtaritë “E dua lagjen time” ai të tregon se është pjesë e një Rrjeti Nxënësish që kanë vendosur të mirëmbajnë mjedisin në shkolla dhe në lagje, se do të kujdesen për pemët dhe lulet e mbjella dhe se kur temepraturat do të jenë të larta do t’i ujitin që gjelbërimi i tyre të vazhdojë sa më gjatë. Kjo sjellje miqësore ndaj mjedisit është pjesë e disa veprimtarive trajnuese “Ne dhe mjedisi”, si edhe e ndërhyrjeve në hapësirat publike midis pallateve, duke mbjellë drurë dhe shkurre dekorative.

Vijo leximin

Print