• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

Prezantohet raporti i rishikuar i politikave shqiptare për edukimin

Ditën e sotme, 12 Prill, është mbajtur në Tiranë një takim prezantues për OZHQ 4 – Edukimi 2030 dhe Raportin e Rishikuar të Politikave Shqiptare për Edukimin, i përgatitur nga UNESCO. Në këtë aktivitet u promovua ndërgjegjësimi për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) Axhenda 2030 e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Në veçanti, aktiviteti u fokusua në OZHQ 4 - Edukimi 2030 i cili synon "edukim gjithëpërfshirës, të barabartë dhe cilësor dhe promovim të mundësive të mësuarit gjatë gjithë jetës për të gjithë''.

Vijo leximin

Print

Studentët ndërtojnë me fondet e tyre parqet publike

110 studentë, të rinj dhe vullnetarë nga Anglia, Amerika, Çekia etj., kanë mbërritur në Tiranë për të ndihmuar në mënyrë vullnetare, ndërtimin e dy hapësirave rekreative. Ndërtimi i një lulishteje afër kopshtit numër 20 në kryeqytet dhe një tjetre në perimetrin e bllokut të banesave sociale në Shkozë, janë dy projekte të cilat financohen nga vetë studentët e International School of London dhe të rinj nga organizata Young Life. “Ky bashkim, kjo prezencë në Tiranë, në këtë rast në dy njësi që ne i kemi zgjedhur rastësisht për nga nevoja që kanë si lagje në periferi, e bën edhe më të rëndësishme këtë eksperiencë, por ne jemi të prekur sepse kanë ardhur me shumë pasion, me shumë zemër, me shumë bindje dhe shumë dëshirë për të na ndihmuar dhe këto ditë jemi habitur nga gatishmëria e tyre për të bërë çdo gjë vetë”, thotë Blendi Gonxhe.

Vijo leximin

Print

Fillon procesi për hartimin e Raportit të Harmonizimit të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm

Sot më 11 Prill, është zhvilluar në Tiranë takimi për përgatitjen e Raportit mbi Harmonizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) - Axhenda 2030 e Kombeve të Bashkuara, me kuadrin strategjik kombëtar. Qëllimi i këtij takimi është lançimi i procesit për hartimin e Raportit të Harmonizimit të OZHM-ve me kuadrin strategjik të vendit, duke paraqitur dhe konsultuar metodologjine e punës së Raportit, si edhe çështjeve kryesore të lidhura me OZHM-t. Ky takim i shërben në vijim procesit për zbatimin e OZHM-ve, dhe Axhendës për Zhvillim të Qëndrueshëm, për të cilin Qeveria Shqiptare ka nënshkruar Deklaratën në Samitin e Asamblesë së Përgjithshme te OKB, në shtator 2015.

Vijo leximin

Print

Ndryshoni të ardhmen, por mos prekni natyrën

Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura (AKZM), projekti NaturAL i financuar nga Bashkimi Evropian, dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) marrin pjesë në Panairin Mesdhetar të Turizmit, të organizuar nga ministria e Ekonomisë dhe Turizmi në mjediset e EkspoCity në Tiranë, në datat 8-9 Prill, 2017. Panairi synon të promovojë turizmin në Shqipëri, që është edhe një nga prioritetet më të mëdha të qeverisë shqiptare, dhe mjedisi natyror do të jetë një nga atraksionet kryesore në fokusin e këtij panairi.

Vijo leximin

Print

IRAM, një rregull i ri për vlerësimin e riskut edhe në Shqipëri

Në kuadër të IMPEL (Rrjeti i Bashkimit Evropian për Zbatimin dhe Forcimin e Ligjit Mjedisor), janë zhvilluar mjete të ndryshme për qëllime inspektimi. Në përputhje me rekomandimet të cilat mundësojnë kriteret minimale për inspektimet mjedisore (RMCEI), Direktivën për Shkarkimet Industriale (IED) dhe Direktivën për kontrollin e aksidenteve të rrezikshme madhore duke përfshirë edhe susbtancat e rrezikshme (SEVESO), të gjithë inspektimet duhet të planifikohen paraprakisht. Autoriteti kompetent duhet të hartojë plane dhe programe për instalimet; duke përfshirë frekuencat e vizitave në zonë. Këto frekuenca duhet të bazohen në një vlerësim sistematik të riskut.

Vijo leximin

Print