• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera

Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore

Parku Kombetar Shebenik-Jabllanice - 19/062018 - Në kuadër të zbatimit të projektit “Promovimi dhe advokimi për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura” (Faza II), Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, në ndjekje të forcimit të kapaciteteve të organizatave të RrMN mbi modelet e advokimit për një vendimmamrrje dhe menaxhim sa më të qëndrueshëm të ZMM dhe burimeve natyrore, organizoi bashkëbisedimin me grupet e interesit për “Nxitja e krijimit dhe të funksionimit të forumeve lokale mjedisore”.

Vijo leximin

Print

Shëndeti i fëmijëve në duart e natyrës

Ikën ato kohë, kur ti mund të luaje në lagjen tënde apo atë ngjitur, të vrapoje pa frikë se mund të të shtyp ndonjë makinë apo se prindi i shkokut tënd mund të fal, kur i shtyn fëmijën padashje për të hipur në trotuar. Jo vetëm Tirana, vuan mungesën e hapësirave publike në zonat e banuara, fenomeni ka prekur edhe qytete të tjerë në zhvillim.

Vijo leximin

Print

Transformimi i Porto Romanos në një park të ri për qytetin e Durrësit

Në vizitën e tij në Porto Romano, Kryeministri i vendit z. Edi Rama, së bashku me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit z. Blendi Klosi dhe Kryetarin e Bashkisë së Durrësit z. Vangjush Dako, deklarojnë se së shpejti do nisë një projekt për transformimin rrënjësor në përmirësim të mjedisit në këtë vend. Kryeministri shprehu se brenda 18 muajve do të ndërtohet një park i ri për qytetin e Durrësit.

Vijo leximin

Print