• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera

AKB prezanton një projekt pilot për turizëm të qëndrueshëm

Është idea e krijimit të një modeli të turizmit të qëndrueshëm midis zonave bregdetare dhe atyre malore. Zona e përzgjedhur është Borsh-Kanionet e Nivicës –Zagorie, që do të bëjë të mundur krijimin e një produkti turistik të veçantë për Shqiperinë. Vizitorët e zonës bregdetare do të kenë mundësinë që në një kohë të shkurtër nga Borshi -Piluri dhe Qeparoi të mund të udhëtojnë në zonën malore të Kurveleshit për të gjetur peizazhe unikale dhe turizëm malor i kombinuar ky me atë bregdetar. Në këtë mënyrë banorët e këtyre zonave të izoluara nga terreni do të kenë mundësi të përfitojnë nga turizmi bregdetar por në këtë mënyrë mund të zhvillojnë turizmin e tyre gjithëvjetor i lidhur ky edhe me bregdetit.

Vijo leximin

Print

Alarmi i OKB-së: Shqipëria në vitin 2100 me vetëm 1.7 milionë banorë; si do përmbyset piramida e moshës

Projeksionet globale mbi popullsinë nga viti 1950 deri në vitin 2100 tregojnë për një rënie drastike të popullsisë shqiptare, sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuar. Në vitin 2100, popullsia e Shqipërisë do të jetë 1,754,540 banorë me një rënie prej 1.2 milionë personash nga popullsia aktuale (2.9 milionë) sipas portalit të OKB. Përveç rrudhjes në numër shihet një përkeqësim i ndjeshëm i vitalitetit të popullsisë. Piramida e tregon se në këtë vit, rreth 546 mijë persona janë mbi 60 vjeç, teksa shihet së është ngushtuar dukshëm baza e piramidës, çka reflekton një nivel të ulët të numrit të lindjeve.

Vijo leximin

Print

Zhvillimi i akuakulturës në Shqipëri

Akuakultura, e njohur edhe si akuafarming, është rritja e peshkut, krustaceve, molusqeve, bimëve ujore, algave dhe organizmave të tjerë ujorë. Akuakultura përfshin kultivimin e popullsisë së ujërave të ëmbla dhe të detit me kushte të kontrolluara dhe mund të krahasohet me peshkimin komercial, që është zënia e peshqve të egër. Marikultura i referohet akuakulturës së praktikuar në mjediset detare dhe në habitatet nënujore. Sipas FAO-s, akuakultura "Nënkupton një formë ndërhyrjeje në procesin e rritjes për të rritur prodhimin, siç është stalla e rregullt, ushqimi, mbrojtja nga grabitqarët, etj. Rritja gjithashtu nënkupton pronësinë individuale ose të korporatave të peshqve që kultivohen".

Vijo leximin

Print

Realizohet monitorimi i zhurmave në Kukës

Një prej tri qyteteve që realizohet monitorimi i zhurmave, për herë të parë është edhe qyteti i Kukësit. Monitorimi është realizuar në dy stacione monitorimi, Bashkia dhe Stacioni i Autobuzave, për të matur nivelin ekuivalent të presionit akustik për ditën (LAeq) nga ora 06°°- 23°° dhe LAeq për periudhën e natës nga ora 23°°- 06°°. Aparati i përdorur për matjet e nivelit të zhurmave urbane ishte i tipit Analyser Nor 140 Datalogger me një korigjim ± 1.5 dB (A) dhe si kalibrator OSHA Tip GenRad 1562-A.

Vijo leximin

Print

Turizmi i duhur për Divjakën

Turizmi natyror, në ndryshim nga turizmi masiv, kërkon ekosisteme natyrore të ruajtura dhe menaxhuar mirë e në mënyrë të kujdesshme ku pejsazhi natyror të jetë dominues. Ky turizëm është elitar, i qëndrueshëm në kohë dhe fitimprurës për ekonomitë e vogla vendore. Turizmi natyror është i shtrirë në kohë dhe kërkon "guest house" të vogla, mikpritëse dhe të pasura me ngjyrat vendore. Kërkon infrastrukturë të lehtë dhe në harmoni me natyrën, Kërkon natyralitetin e Divjakës, qetësinë e Nartës, pejsazhin e Valbonës, gjelbërimin ujor të Shkodrës dhe mikpritjen e shqiptarit. Kërkon guidat vendore dhe njohuritë e tyre për natyrën, trashëgiminë historike dhe kulturore.

Vijo leximin

Print