• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera
  • 5 dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit

5 dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit

Kjo ditë është një mundësi për njerëzit dhe organizatat me bazë vullnetare të promovojnë kontributin e tyre për zhvillim në nivel vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar. Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 17 Dhjetor 1985. Në Shqipëri ligji “Për vullnetarizmin” është miratuar në vitin 2016-të, duke i dhënë një shtysë edhe më të madhe përfshirjes vullnetare në çështjet mjedisore shqiptare.

Print