• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera
  • Ankesat për ushqimet: Skadencat, helmimet, uji i ndotur…

Ankesat për ushqimet: Skadencat, helmimet, uji i ndotur…

Konsumatori shqiptar vazhdon të përballet me produkte ushqimore të pasigurta. Stina e nxehtë nxjerr më shumë në pah problematikën ushqimore. Hasan Stafa ka 20 vjet që merret me mbrojtjen e konsumatorit dhe rrjedhimisht është përballur me ankesa nga më të ndryshmet. “Për helmime ushqimesh, për ndotje uji, për produkte që skuqen në rrugë, për tregjet e pakontrolluara në gjithë Shqipërinë”, shpjegon Stafa.

Konsumatori duhet të ketë parasysh këto rregulla: “Datë skadence, përmbajtje dhe kushtet e ruajtjes”.

Qendra që zoti Stafa drejton është si urë lidhëse mes konsumatorit dhe institucioneve që kanë për detyrë mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.

Të rinjtë veçanërisht duken më të ndërgjegjësuar.

Print