• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera

Çiklistët rrezikojnë kokën pa helmetë në trafikun e kryeqytetit

Rei ka zgjedhur biçikletën si mjet transporti për të lëvizur nëpër rrugët e Tiranës. Që nga dita kur doli për herë të parë me të për të shkuar në shkollë kanë kaluar 20 vjet, por ai e mban mend mirë atë moment, sepse të gjithë e shihnin me habi për shkak të kaskës mbrojtëse, që mbante mbi krye. Në atë kohë ajo ishte thuajse e panjohur për përdoruesit e biçikletave. Sot e njohin, por sërish nuk e përdorin. “Është shumë e rrezikshme për drejtuesit e biçikletave të dalin pa kokore.

Vijo leximin

Print

Kur edhe ligji për publikun s’është publik

Nga Ben ANDONI

Është një ligj që mban numrin 146 dhe që i detyron institucionet shqiptare të jenë transparente përmes mekanizmave të tyre te njoftimit dhe konsultimit publik. Pjesëmarrja publike konsiderohet si një mekanizëm kyç rregullator, i cili e nxit qeverinë shqiptare për të qenë e hapur me publikun, por sa realisht ka qenë e tillë… Në një shumicë rastesh tregohet se informacioni ekziston, por nuk jepet ose jepet në mënyrë të cunguar!

Vijo leximin

Print

Axhenda 2030, lente për diskutimin e përparësive të Shqipërisë gjatë sezonit zgjedhor

Nga Brian J. Williams*

Javën e shkuar u arrit një marrëveshje shumë e rëndësishme politike, e cila bën të mundur zgjedhje më përfshirëse. Kjo gjë hap rrugën për diskutime të mbështetura në te dhena në lidhje me përparësitë e duhura për popullin shqiptar. Axhenda 2030, e njohur gjithashtu si Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ), ofron një kuadër të shkëlqyer për këtë debat. Në angazhimin e popujve të tyre për realizimin e Axhendës 2030, udhëheqësit e botës kanë përcaktuar një ambicie globale, e cila kërkon që qytetarët, qeveritë dhe sektori privat të punojnë në harmoni.

Vijo leximin

Print

Publikohet raporti mbi pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes”

Në zbatim të “Manualit të Pjesëmarrjes së Publikut në Procesin Vendimmarrës të Kuvendit”, për të dytin vit rradhazi publikohet raporti “Raport mbi Pjesëmarrjen e Publikut në Procesin e Vendimmarrjes” për vitin 2016. Hartimi dhe publikimi i këtij raporti ka për synim pasqyrimin sa më të plotë dhe të qartë të procesit të dialogut, shkëmbimit të mendimeve, sugjerimeve mbi vendimmarrjet publike me shoqërinë civile dhe grupet e interesit.

Vijo leximin

Print

Dibër, zhvillim i qëndrueshëm nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve

Turizmi, botërisht, është një nga industritë më të suksesshme me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të një vendi. Rritja e turizmit vjen si pasojë e disa faktorëve; qofshin këto natyrorë, kulturorë etj. Kohët e fundit vërehet një shtrirje e turizmit, duke larguar vëmëndjen e tepruar në “vetëm” turizmin bregdetar apo në vende te zhvilluara, dhe duke u përhapur në disa fusha; qofshin këto turizëm malor, apo turizëm me objektiv njohjen e kulturave të reja e vendeve me pak të zhvilluara ekonomikisht duke larguar fokusin nga gradaçelat, por duke u fokusuar ne forma të reja në ndihmë të zhvillimit turistik global.

Vijo leximin

Print