• Kreu
  • Të tjera
  • Të tjera

Bujqësia e mbështetur mbi kultivimin e drurëve, rrit fiksimin e karbonit dhe bashkëprodhimin e ushqimit dhe e bioenergjisë

Praktikat aktuale bujqësore ushtrohen përgjithësisht në tokat më të mira të vendit dhe nuk kanë kapacitet të përdorin potencialin që u ofron ekosistemi. Toka duhet punuar çdo vit dhe duhen trajtuar me kimikate për mbrotjen nga dëmtuesit. Bimët njëvjeçare nuk arrijnë të përdorin energjinë diellore gjatë muajve të pranverës, përdorin më pak ujin e tokës, për shkak të sistemit rrënjor të cekët. Përparësia aktuale që i është dhënë bimëve njëvjeçare për ushqim në bujqësinë tonë ka rezultuar në prishje të ekuilibrit në ekosistemet kryesore të vendit. Ka degradim e shkatërrim të ekosistemeve malore e lumenjeve, që rrezikojnë përmbytje sistematike të fushava të destinuara për bujqësi.

Vijo leximin

Print

16 Milionë dollarë mbështetje për fermerët - Prioritet produktet autoktone

Së shpejti nisin aplikimet për skemat e reja financiare në mbështetje të fermerëve shqiptarë. Në fillim të muajit maj do të nisin aplikimet për fermerët që duan të përfitojnë nga subvencionet kombëtare në bujqësi që këtë vit kapin shifrën e 16 milionë dollarëve. Ministria e Bujqësisë thotë se prioritet do të kenë fermerët të cilët kultivojnë produkte autoktone shqiptare. “Në qoftë se ti do të mbjellësh kultivarë autoktonë atëherë ti do të marrësh 600 mijë lekë në krahasim me 500 mijë që ti merr kur ti mbjell kultivarë të tjerë. Autoktonë kemi starkingët për shembull”, shprehet përfaqësuesja e Minitrisë së Bujqësisë, Barie Rexha në një intervistë në media.

Vijo leximin

Print

Këmbësorët në korsitë e biçikletave bëjnë një vesh shurdh ndaj zileve të çiklistëve

Ndërsa Tirana përpiqet të nxisë mënyrat e gjelbra të transportit duke shtuar korsitë e biçikletave, qarkullimi për të gjithë përdoruesit e dyrrotakëve në kryeqytet mbetet një sfidë. Ndarja e rrugës me makinat përbën një rrezik më vete për shkak të pakujdesisë së shpeshtë të shoferëve, parkimit buzë rrugës ku kalojnë biçikletat dhe hapjes së papritur të dyerve. Po aq pengesë për çiklistët në Tiranë janë këmbësorët të cilët ndonëse e dinë se korsia me tulla të kuqe i takon biçikletave, vendosin të ecin në të si alternativë ndaj trotuarit të populluar.

Vijo leximin

Print

Lançohet botimi në shqip i axhendës së re urbane, Gjermeni: Orienton zhvillimin e qyteteve

Pak muaj pas miratimit në Konferencën e Kombeve të Bashkuara mbi Strehimin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm Urban (Habitati III) në Quito, (Equador), Ministria e Zhvillimit Urban në bashkëpunim me UN Habitat 3, lançuan botimin në gjuhën shqipe të Axhendës së Re Urbane. Ceremonia e lançimit të dokumentit të rëndësishëm u konceptua në formën e një mëngjesi pune (Urban Breakfast-Good Morning Tirana), me pjesëmarrjen e ministres së Zhvillimit Urban, znj. Eglantina Gjermeni, ministrit për Çështjet Vendore, z. Eduard Shalsi, zv.Sekretari i Përgjithshëm i Habitat III, z. Kumaresh Misra, Drejtores Ekzekutive të PNUD në Shqipëri, znj. Limaya Eltayeb, si dhe përfaqësues të institucioneve të linjës, partnerëve ndërkombëtarë, medias e shoqërisë civile.

Vijo leximin

Print

Ministri Panariti takon ekspertët zvicerianë e certifikimit të produkteve organike

Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Z.Edmond Panariti, u takua javën e kaluar me një grup ekspertësh zvicerianë të certifikimit të produkteve organike. Projekti ConCert i financuar nga Sekretariati Ekonomik i Qeverisë Zvicerane (SECO) në bashkëpunim me Albinspekt kanë mbështetur Minstrinë e Bujqësisë për përpilimin e draftit të ligjit per Prodhimin Biologjik 106/2016 (të miratuar në Dhjetor 2016) si dhe është në proçes të finalizimit të drafteve të akteve nënligjore që do të mbështesin ligjin e Bujqësisë Biologjike në Shqipëri dhe pikërisht ky, ka qenë qëllimi i këtij takimi.

Vijo leximin

Print