Paneli ekologjik, mënyra më e mirë e shfrytëzimit të energjisë diellore

Kur dita është me diell, pa marrë parasysh temperaturën e jashtme, kanaçet pop, të lyera me bojë të zezë nxehen shumë shpejt. Kanaçet drejtojnë ajrin e ngrohtë nga brenda në shtëpizën e panelit deri sa e dërgojnë në dhomë. Gjatë këtij udhëtimi ajri grumbullon nxehtësinë nga muri dhe e sjell atë në dhomë. Për ata që jetojnë në vende të largëta, ose ata që duan të arrijnë autonomi të plotë jashtë rrjetit, thjesht lidhni panele diellore PV të vegjël ose gjenerator të erës për të fuqizuar ventilatorin e ajrit.

Nëse keni arritur të ndërtoni një panel diellor të pavarur plotësisht diellor me ndihmën e gjeneratorit të erës do të jeni mjeshtër i jetesës së qëndrueshme.

Për ta bërë funksional këtë panel duhet plotësuar një kusht paraprak: Parandaloni humbjen e nxehtësisë në shtëpinë tuaj.

Para se të instalohet, është e këshillueshme që të kryeni vlerësim të plotë të izolimit tuaj në shtëpi, në mënyrë që të përmirësoni efikasitetin e ngrohjes dhe të minimizoni të gjitha humbjet e mundshme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse pasi të minimizoni humbjen e nxehtësisë në shtëpinë tuaj, në të vërtetë mund të instaloni sistemin më të vogël diellor dhe të merrni të njëjtin rezultat si me sistemin dy herë më të madh të ngrohjes.

Print