• Kreu
  • Të tjera
  • Ndryshimet klimatike

Vëmendje energjisë së prodhuar nga era dhe dielli, ERE nis procedurat për përcaktimin e çmimit

Enti Rregullator i Energjisë fillon procedurat për të përcaktuar çmimin e energjisë të prodhuar nga dielli dhe era. VKM e datës 26.04.2017, “Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era” shprehet se: “Ligji i ri (7/2017) parashikon vendosjen e tarifave FIP (Feed-In- Premium) me anë të një procesi konkurrues, jo diskriminues të tenderimit (ankande) nëpërmjet Kontratave për Diferencë (CfD), ndërsa instalimet e reja mbi 2 MW përjashtohen nga procesi konkurrues me çmimin tavan që do të vendoset bazuar në këtë metodologji.

Vijo leximin

Print

Termocentrali i Nartës – një histori dështimi

Shumë vite më parë me financimin e përbashkët të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH), Bankës Evropiane të Investimeve (BEI) dhe Bankës Botërore (BB), Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH), atëherë kompania shtetërore për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, vendosi të ndërtojë një termocentral me naftë me fuqi 100 MW në Nartë. Termocentali duhet të mbulonte problemet e vazhdueshme të vendit me furnizimin me energji elektrike në kohën e thatësirës.

Vijo leximin

Print

Energji nga era, zonat e preferuara Shëngjini dhe Karaburuni

Tepelena do të jetë parku i parë eolik në Shqipëri që do të prodhojë energji nga era me një kapacitet 13 megavat. Por qeveria synon të nxisë më shumë investime të tilla, që zbusin varësinë nga burimet hidrike dhe paralelisht me këtë ulin humbjet në rrjet pasi delokalizojnë prodhimin e energjisë nga veriu, që është aktualisht në drejtim të jugut. “Bastionet e erës ndodhen këtu afër Shëngjinit, ndodhen në bregdetin shqiptar, ndodhen sidomos në Karaburun, që është zona më fizibël për të vendosur sisteme eolikë”, deklaron Gjergj Simaku, nga Ministria e Energjitikës.

Vijo leximin

Print

“Albanian Green Energy Forum”, bashkëpunimi i radhës Shqipëri-Britani

Dhoma Shqiptaro-Britanike të Tregtisë dhe Industrisë, ambasada e RSH në Londër, me mbështetjen e Lord Watson of Richmond CBE, si dhe të një sërë kompanish prestigjioze britanike në Mbretërinë e Bashkuar, organizuan “Albanian Green Energy Forum”. Ndër panelistët kryesorë ishte z.Gëzim Musabelliu–Zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë të Republikës së Shqipërisë, si dhe përfaqësues analistë të kompanive eksperte në fushën e energjetikës, të studiove të ndryshme ligjore, që operojnë si në Shqipëri, ashtu edhe në MB, por jo vetëm.

Vijo leximin

Print

MEI-BERZH, memorandum per zhvillimin e energjise diellore

Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri dhe Drejtori i BERZH në Shqipëri Matteo Colangeli nënshkruan sot në Tiranë një Memorandum Mirëkuptimi për nxitjen e investimeve të qëndrueshme për gjenerimin e energjisë diellore. Memorandumi parashikon zhvillimin e projekteve në Shqipëri përmes një sistemi me ankand, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Implementimi i planit të përcaktuar në Memorandum do të rrisë ndjeshëm interesin ndaj investimeve për gjenerimin e energjisë diellore në vend dhe si rrjedhojë do të reduktojë varësinë e Shqiperisë nga importi i energjisë dhe energjia hidrike.

Vijo leximin

Print