• Kreu
  • Të tjera
  • Ndryshimet klimatike

Performanca energjitike, Shqipëria përmirësohet me 10 vende

Shqipëria është përmirësuar me 10 vende në indeksin vitit 2017 të Forumit Ekonomik Botëror në lidhje me performancën arkitekturore të energjisë. Raporti rendit 127 shtete, ku Shqipëria radhitet e 25-ta. Indeksi bën vlerësimet në bazë të perfomancës energjitike të çdo vendi dhe vit bazë është 2009-a. Në vend të parë gjendet Zvicra e ndjekur nga disa shtete të tjera të zhvilluara si Norvegjia, Suedia, Danimarka, etj.

Vijo leximin

Print

Eurostat: Shqipëria, e 7-ta në Europë për energjinë e rinovueshme

Zyra e Statistikave e Bashkimit Europian (Eurostat) në raportin e publikuar mbi përdorimin e energjisë së rinovueshme në Europë, e rendit vendin tonë në vendin e shtatë me 34,9% të konsumit të energjisë së rinovueshme ndaj prodhimit të përgjithshëm energjetik të Shqipërisë. Sipas këtyre të dhënave, Shqipëria ka tejkaluar edhe mesataren e BE-së e cila përllogaritet në vlerën e 16.7%, si dhe është një ndër 15 vendet që e ka nivelin mbi 20%, i cili është edhe objektivi i BE-së. Të dhënat e publikuara nga Eurostat i referohen vitit 2015 dhe shërbejnë si bazë krahasuese me vendet e tjera të Europës dhe të rajonit.

Vijo leximin

Print

Energji nga era, parku i parë do ndërtohet në Tepelenë

Qeveria i ka hapur dritën jeshile ndërtimit të një centrali të prodhimit të energjisë nga era nga një kompani shqiptare në fshatrat e Tepelenës. Bëhet fjalë për një investim prej rreth 13 milionë euro, krejtësisht privat dhe kompania ka rreth 5 vite që ka nisur studimin e fizibilitetit, atë teknik dhe ka marrë autorizimet për lidhjen me rrjetin e OST-së. Po ashtu ajo ka marrë të drejtat e pronësisë mbi vendet ku do të ngrihen kullat e centraleve të erës. Kullat do të jenë 6, me lartësi nga 80 deri në 92 metra, diametër 100 metra dhe me një fuqi të instaluar prej 12 megavatë. I gjithë investimi duhet të përfundojë brenda 7 muajsh nga dita e marrjes së lejes së ndërtimit.

Vijo leximin

Print

Ligj specifik për Ndryshimet Klimatike

Nga: Laureta Dibra, përgjegjëse e sektorit të ajrit dhe ndryshimeve klimatike, Ministria e Mjedisit

Ne kemi ligjin e mbrojtjes së mjedisit, nga ku mund të merrnim spunto për të hartuar aktet nënligjore, por e pamë që ishte një bazë ligjore e mangët për të adresuar të gjitha çështjet e ndryshimeve klimatike. Tashmë ka ardhur momenti për të hartuar një ligj specifik për ndryshimet klimatike, pasi edhe paketa ligjore e BE-së në këtë fushë është zgjeruar. Aktualisht, po realizohet një proçes konsultimi me të gjithë aktorët për ligjin e ndryshimeve klimatike, me institucionet që janë përgjegjëse për t’a zbatuar këtë legjislacion.

Vijo leximin

Print

Ndryshimet klimatike - kërcënim serioz për sigurinë dhe mirëqenien e Shqipërisë

Në Shqipëri rrezik real janë shpyllëzimet, erozioni dhe përmbytjet masive, sidomos këto 5 vitet e fundit. “Ndryshimet klimatike përbëjnë kërcënime serioze për sigurinë dhe mirëqenien e vendit dhe sektori ekonomik më i kërcënuar në vend është bujqësia”. Kështu u shpreh Ministri i Mjedisit Lefter Koka gjatë prezantimit të Komunikimit të Tretë Kombëtar në Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (KKKBNK).

Vijo leximin

Print