• Kreu
  • Të tjera
  • Ndryshimet klimatike

BB: 46% e shqiptarëve paguajnë 10% të të ardhurave për energji

Banka Botërore ka publikuar raportin periodik mbi energjinë e qëndrueshme që shërben si një kornizë globale për sektorin. Ky raport publikohet çdo dy vjet dhe është një bashkëpunim i Bankës Botërore me institucione mjaft të rëndësishme, si: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD), Organizata Botërore e Shëndetësisë, Këshilli Botëror i Energjisë, etj. Në këtë raport të gjerë merret në analizë edhe Shqipëria. 46% e familjeve shqiptare shpenzojnë më shumë se 10% të të ardhurave të tyre për energji, thuhet në këtë raport.

Vijo leximin

Print

Shqipëria nuk arrin dot objektivin për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2020

“Monitor” ka publikuar një artikull ku flitet për objektivat e vendeve të Ballkanit për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2020. Për sa i përket artikullit, thuhet se vetëm 4 vende mund të arrijnë objektivin deri në vitin e lartëpërmendur. Bullgaria, Kroacia, Mali i Zi dhe Rumania, janë të vetmet vende të cilat e kalojnë këtë sprovë. Mes tyre nuk është Shqipëria e cila ka si target arritjen e 38% energjisë së rinovueshme ndaj konsumit total.

Vijo leximin

Print

Performanca energjitike, Shqipëria përmirësohet me 10 vende

Shqipëria është përmirësuar me 10 vende në indeksin vitit 2017 të Forumit Ekonomik Botëror në lidhje me performancën arkitekturore të energjisë. Raporti rendit 127 shtete, ku Shqipëria radhitet e 25-ta. Indeksi bën vlerësimet në bazë të perfomancës energjitike të çdo vendi dhe vit bazë është 2009-a. Në vend të parë gjendet Zvicra e ndjekur nga disa shtete të tjera të zhvilluara si Norvegjia, Suedia, Danimarka, etj.

Vijo leximin

Print

Eurostat: Shqipëria, e 7-ta në Europë për energjinë e rinovueshme

Zyra e Statistikave e Bashkimit Europian (Eurostat) në raportin e publikuar mbi përdorimin e energjisë së rinovueshme në Europë, e rendit vendin tonë në vendin e shtatë me 34,9% të konsumit të energjisë së rinovueshme ndaj prodhimit të përgjithshëm energjetik të Shqipërisë. Sipas këtyre të dhënave, Shqipëria ka tejkaluar edhe mesataren e BE-së e cila përllogaritet në vlerën e 16.7%, si dhe është një ndër 15 vendet që e ka nivelin mbi 20%, i cili është edhe objektivi i BE-së. Të dhënat e publikuara nga Eurostat i referohen vitit 2015 dhe shërbejnë si bazë krahasuese me vendet e tjera të Europës dhe të rajonit.

Vijo leximin

Print

Energji nga era, parku i parë do ndërtohet në Tepelenë

Qeveria i ka hapur dritën jeshile ndërtimit të një centrali të prodhimit të energjisë nga era nga një kompani shqiptare në fshatrat e Tepelenës. Bëhet fjalë për një investim prej rreth 13 milionë euro, krejtësisht privat dhe kompania ka rreth 5 vite që ka nisur studimin e fizibilitetit, atë teknik dhe ka marrë autorizimet për lidhjen me rrjetin e OST-së. Po ashtu ajo ka marrë të drejtat e pronësisë mbi vendet ku do të ngrihen kullat e centraleve të erës. Kullat do të jenë 6, me lartësi nga 80 deri në 92 metra, diametër 100 metra dhe me një fuqi të instaluar prej 12 megavatë. I gjithë investimi duhet të përfundojë brenda 7 muajsh nga dita e marrjes së lejes së ndërtimit.

Vijo leximin

Print