• Kreu
  • Të tjera
  • Ndryshimet klimatike

Shqipëria e para në Europë për 100% energji elektrike të rinovueshme

Një e pesta e prodhimit të energjisë elektrike në botë në vitin 2012 erdhi nga burime të ripërtërishme të energjisë të tilla si energjia diellore, e erës, gjeotermale dhe hidrocentralet. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë vlerëson se kjo mund të rritet në një të katërtën e prodhimit botëror deri në vitin 2020. Në këtë listë për herë të parë Shqipëria renditet e para në Europë dhe në Azinë Qendrore për përdorimin e energjisë elektrike të rinovueshme. Shqipëria e ka energjinë elektrike të rinovueshme në gati 100%.

Vijo leximin

Print

BB, sytë nga energjia e rinovueshme në Shqipëri

“Ndryshimet klimatike nuk janë shaka”. Kjo shprehje është thënë aq shpesh nga liderë botërorë, aq sa nuk duket mjaftueshëm për të treguar rrezikun që na kanoset nga rritja e temperaturave me vetëm 2 gradë celcius. Sipas Bankës Botërore, ato 2 gradë në 15 vitet e ardhshme do të zhysin në varfëri ekstreme 100 milionë më shumë njerëz, nëse çështja e klimës nuk shihet me seriozitet. Dhe Banka Botërore e ka nisur nga vetja, duke investuar një pjesë të madhe të fondeve të saj për të zhvilluar energjinë e rinovueshme dhe bujqësinë e qëndrueshme në 40 vende vende në zhvillim.

Vijo leximin

Print

Mbahet takimi i 3-të i Grupit Ndërinstitucional të Punës për Ndryshimet Klimatike

U mbajt në Tiranë takimi i Grupit Ndërinstitucional të Punës për Ndryshimet Klimatike ne lidhje me prezantimin teknik dhe diskutimin e raportit të Komunikimit të Tretë Kombëtar të Shqipërisë (KTK) për Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike, mbështetur nga Fondi Global për Mjedisin GEF dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP nën drejtimin e Ministrisë së Mjedisit. Zëvendësministrja e Mjedisit, znj. Olijana Ifti në cilësinë e kryetares së Grupit Ndërinstitucional të Punës për Ndryshimet Klimatike theksoi se:

Vijo leximin

Print

Modeli i energjisë 2050 mirëpritet në Komunitetin e Energjisë

Prej datës 6 prill 2016 Komuniteti i Energjisë nëpërmjet Grupit të nivelit të Lartë (Permanent High Level Group PHLG) ka miratuar dhe mirëpritur për herë të parë një model të energjisë në faqen zyrtare të Komunitetit të Energjisë. Modeli i energjisë “ Udhërrëfyesi im 2050”, është ndërtuar nga organizata të shoqërisë civile të Evropës Juglindore të cilat punojnë fort në sektorin e mjedisit, në advokaci, në lobim etj. “Udhërrëfyesi im 2050”, analizon sektorët e kërkesës dhe furnizimit me energji drejt zhvillimit të tyre deri në vitin 2050 për të përmbushur synimet e BE-së në zvogëlimin e çlirimeve të gazeve serë.

Vijo leximin

Print

MEI zbaton projektin “AlterEnergy” për rehabilitimin e shkollave në Lushnje dhe Lezhë

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka zbatuar me sukses projektin “AlterEnergy”- energjia e qëndrueshme për Komunitetet e Vogla të Zonës së Adriatikut. Granti, financim në shumën prej 2.5 milione euro nga IPA-CBC mundësoi rehabilitimin e shkollave 9-vjeçare në katër fshatra të rajonit të Lushnjes: Sulzotaj, Çermë e Sipërme, Çermë, Proshk dhe Grabian. Gjithashtu, u rehabilituan shkollat në rajonin e Lezhës: Kakarriq, Ura e Muratit, Marcelaj, Komuna Balldre, Gurrëz, Komuna e Fushë Kuqes, Tale, Komuna e Shënkollit.

Vijo leximin

Print