• Kreu
  • Të tjera
  • Ndryshimet klimatike

Park fotovoltaik në Kaninë, aplikime edhe për HEC në Shkozë

Shoqëria “Ran Energji” sh.p.k., ka aplikuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për ndërtimin e hidrocentralit “Lumshtylla”. Kapaciteti prodhues i hidrocentralit për të cilin kjo shoqëri ka aplikuar arrin deri në 2 MW dhe do të ndërtohet në pellgun ujëmbledhës të përroit të Shtjellës, në afërsi të fshatit Shkozë, Bashkia Pukë. Kjo është një shoqëri me objekt aktiviteti projektim, ndërtim dhe vënie në punë, administrim dhe mirëmbajtje hidrocentrali. Ndërkohë, pranë MIE vijojnë aplikimet dhe shprehjet e interesit për ndërtimin e impianteve për prodhimin e energjisë nga dielli.

Vijo leximin

Print

Parqet fotovoltaikë, qeveria çmime favorizuese për prodhuesit deri në shlyerjen e investimit, maksimumi 15 vjet

Qeveria do të nxisë investimet në energji që janë të orientuara tek burimet e rinovueshme. Energjia nga dielli duket se do të marrë edhe një pjesë të politikave mbështetëse. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri, gjatë një tryeze teknike me përfaqësues të rëndësishëm të sektorit por edhe Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, e vuri theksin pikërisht tek politikat për afrimin e investitorëve serioze në sektor.

Vijo leximin

Print

Energji nga dielli, 11 kërkesa në muaj për parqe fotovoltaike

Investimet në parqet diellore po shndërrohen në një nga bizneset më të preferuara në Shqipëri. Vetëm muajin tetor Ministria e Transporteve dhe Energjisë ka pranuar 11 aplikime nga kompanitë private për ndërtimin e parqeve fotovoltaike. Gjeografia e tyre është e shpërndarë thuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë. Sipas dokumenteve zyrtare, shuma totale e investimeve që parashikohet për këto 11 vepra është rreth 25 milionë euro. Sipas procedurës së parashikuar nga ligji, kërkesat e kompanive private do ti nënshtrohen shqyrtimit nga ministria e transporteve.

Vijo leximin

Print

Mbi 23 mln euro për parqe voltaike

Mbi 23 milion euro është vlera që pritet të investohet për ndërtimin e parqeve voltaike, përmes të cilëve mund të prodhohet energji nga burime të rinovueshme. Shifra i përket kërkesave të mbërritura pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë vetëm javën e fundit, duke shënuar një numër rekord prej 10 shprehjesh interesi. Vlera më e madhe i përket projektit të paraqitur nga bashkimit i 3 operatorëve, për ndërtimin e një parku me sipërfaqe 10 ha në Bashkinë e Divjakës, ku kapaciteti i instaluar do të jetë 5 MW, ndërsa vlera e investimit rreth 3.9 milion euro.

Vijo leximin

Print

Ndriçimi i rrugëve të Tiranës me dritat LED

Tashmë ndriçimi i kryeqytetit bëhet me llampa të teknologjisë LED falë investimit të ri të bashkisë së Tiranës. Dy vite më parë vetëm 30% e kryeqytetit shqiptar arrinte të ndriçohej. Gjithnjë e më shumë rrugët e kryeqytetit po pajisen me ndriçimin LED, i cili është tepër miqësor me ambientin dhe njëkohësisht edhe më pak i kushtueshëm. Përmes një postimi në Facebook, kryebashkiaku Veliaj ka postuar disa nga fotot e ndriçimit të ri që po instalohet në Tiranë, i ngjashëm me atë të kryeqyteteve më të zhvilluara në Europë.

Vijo leximin

Print