• Kreu
  • Uji
  • Java e parë e nëntorit - Java Kombëtare e Ujit

Java e parë e nëntorit - Java Kombëtare e Ujit

Me vendim të Këshillit të Ministrave, datë 10.09.2008, nr. 1248, java e parë e Nëntorit është shpallur “Java Kombëtare e Ujit” për Shqipërinë. Festimet dhe diskutimet për ujin janë në qendër të vëmendjes së muajit nëntor. Gjatë kësaj jave, specialistët shqiptarë kanë mundësi të diskutojnë për ujin në vendin tonë në disa ditë të veҫanta. Qëllimi është promovimi i ҫështjeve që kanë lidhje me sektorin e ujit, si një sektor gjithnjë e më i rëndësishëm për zhvillimet në vend.

Print