Osumi shkatërrohet pa leje. “Salillari” merr inerte nga lumi pranë kanioneve

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka refuzuar dy herë t’i japë leje mjedisore kompanisë “Salillari” për të shfrytëzuar shtratin e lumit Osum pranë kanioneve. Megjithatë, kompania e ka ndërtuar pikën e inerteve pranë kanioneve ku merr zhavorrin e lumit për të ndërtuar një pjesë të rrugës Skrapar-Përmet. Pertaq Tole, drejtor i Agjencisë së Mjedisit në Berat, tregon se leja nuk jepet nga institucioni që ai drejton, por ai ka në dorë dokumentet që tregojnë se “Salillari” punon pa leje.

Vijo leximin

Print

Planifikimi hapësinor detar – GEF financon rreth 14 milionë USD për projektin Shqipëri – Mali i Zi

Nis zbatimi i projektit për planifikimin hapësinor detar mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, i cili synon vendosjen e një balance ekologjike në detin Adriatik. Ky projekt financohet nga Fondi Mjedisor Global në vlerën rreth 14 milion dollarë. Lidhur me projektin, përfaqësuesi i PNUD, Lorenzo Galbiati thekson rëndësinë e zbatimit të tij për të pasur një mirëmenaxhim dhe përfitim të zonave përreth.

Vijo leximin

Print