logo

Kryefaqja

Mjedisi Sot

Të tjera

Restaurimi i natyrës: Parlamenti Evropian miraton ligjin për të restauruar 20% të natyrës, ndërsa Shqipëria ecen në drejtim të kundërt.

Vendet e BE-së duhet të restaurojnë, të paktën, 30% të habitateve në gjendje të keqe deri në vitin 2030, 60% deri në vitin 2040 dhe 90% deri në vitin 2050
Dispozitat për ekosistemet bujqësore mund të pezullohen përkohësisht në rrethana të jashtëzakonshme
Mbi 80% e habitateve evropiane janë në gjendje të keqe
Read
Ndryshimet klimatike

Shkurti drejt thyerjes së rekordeve të temperaturave më të ngrohta në vend dhe Botë

Të tjera

Miratimi i Ligjit për Shkatërrimin e Zonave të Mbrojtura

Aktiviteti njerëzor

Lamtumirë Divjakë! Parku Kombëtar nën sulmin e zhvillimit