Kalendari Mjedisor

4.5 milionë euro për projektin e mbetjeve të riciklueshme nga qeveria gjermane. Marrëveshja në Kuvend

Qeveria gjermane do të vërë 4.5 milionë euro në dispozicion të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për vazhdimin e mbështetjes teknike në projektin “Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (DKTI)”. Projektligji është hartuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe ka nisur që në vitin 2016. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, kryesisht duke pasur në konsideratë aspektet klimatike.

By admin

Qeveria gjermane do të vërë 4.5 milionë euro në dispozicion të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për vazhdimin e mbështetjes teknike në projektin “Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (DKTI)”.

Projektligji është hartuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe ka nisur që në vitin 2016. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, kryesisht duke pasur në konsideratë aspektet klimatike. Projekti është zhvilluar në nivel kombëtar ku përfshihen ministritë, dhe në nivel lokal në 3 bashki partnere Himara, Peqini dhe Rrogozhina.

Detajet e projektit si dhe ato mbi detyrimet dhe shërbimet, që duhet të kryhen reciprocikisht, do të përcaktohen në një kontratë të veçantë zbatimi që do të nënshkruhet ndërmjet GIZ-it, në cilësinë e agjencisë zbatuese të projektit, dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në cilësinë e institucionit përfitues të asistencës teknike.

Partneriteti me agjencinë GIZ ka rezultuar i suksesshëm përgjatë viteve dhe ka ndërmend të vazhdojë. Madje në një nga nenet e ligjit shkruhet qartë se një klauzolë e marrëveshjes për këtë financim është krijimi i infrastrukturës për projektin dhe vazhdimësia e mëtejshme :

“Në këtë nen përcaktohet gjithashtu se Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë garanton një planifikim të vetin buxhetor, ku shpenzimet e ndryshme klasifikohen në zëra më vete, që të sigurojë kështu zbatimin e vazhdueshëm të projektit të përmendur në paragrafin 1 dhe kujdeset që institucionet e ngarkuara prej tij me zbatimin e projektit të kryejnë shërbimet e nevojshme për projekt” – shkruhet në projektligjin e publikuar në faqen zyrtare të Parlamentit.