Kalendari Mjedisor

Projektet e hidrocentraleve në Vjosë: Konventa e Bernës hap dosjen e rasteve kundër Shqipërisë

Konventa e Bernës vendosi të hapë një dosje të çështjeve dhe i bëri thirrje qeverisë shqiptare që të ndalë projektet e hidrocentraleve në lumin Vjosa. Në vend të kësaj, qeveria duhet të përgatisë vlerësimet e përshtatshme strategjike të ndikimit në mjedis dhe studime shtesë për të vlerësuar ndikimet mjedisore të hidrocentraleve të projektuara.

By admin

Strasburg, Radolfzell, Vienë.

Konventa e Bernës vendosi të hapë një dosje të çështjeve dhe i bëri thirrje qeverisë shqiptare që të ndalë projektet e hidrocentraleve në lumin Vjosa. Në vend të kësaj, qeveria duhet të përgatisë vlerësimet e përshtatshme strategjike të ndikimit në mjedis dhe studime shtesë për të vlerësuar ndikimet mjedisore të hidrocentraleve të projektuara.

Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të paprishur të Evropës. Si pjesë e fushatës “Save the Blue Heart of Europe”, OJQ-të mjedisore EuroNatur (Gjermani), Riverwatch (Austri) dhe EcoAlbania luftojnë për të mbrojtur Vjosën.

Konventa e Bernës është një nga marrëveshjet më të rëndësishme të ruajtjes së natyrës në Evropë. Prandaj, vendimi është një moment gëzimi për EcoAlbania, e cila kishte paraqitur ankesën. “Rrjeti i lumit Vjosa është me të vërtetë unik dhe me vlerë pan-evropiane. Tani ne dhe përfaqësuesit e Konventës së Bernës duhet të vëzhgojmë nga afër se çfarë hapash do të ndërmarrë qeveria shqiptare për të zbatuar dymbëdhjetë rekomandimet e miratuara nga Komiteti i Përhershëm “, thotë drejtuesi i EcoAlbania Olsi Nika.

“Vendimi zyrtar për të hapur një dosje të çështjeve më tej shton presionin ndaj qeverisë së Shqipërisë për të ndërmarrë veprimet e duhura. Ne do të përfitojmë nga ky vendim i ri për të rritur përpjekjet tona për të shpëtuar të gjithë Vjosën nga shkatërrimi me zhvillimin e hidrocentraleve “, thotë Theresa Schiller, udhëheqëse e projektit në EuroNatur.

Konventa e Bernës gjithashtu u jep kredi përpjekjeve të organizatave të ruajtjes së natyrës për të mbledhur të dhëna për ekosistemin e Vjosës, duke dëshmuar kështu vlerën e saj të jashtëzakonshme. “Një lumë i rrjedhshëm i kësaj madhësie, ndoshta i fundit në Evropë, me ekosisteme të tilla unike dhe me biodiversitet të pasur duhet të përfitojë nga mbrojtja më e madhe”, shpjegoi Sekretariati i Konventës së Bernës. “Qëndrimi pozitiv i autoriteteve ndaj Rekomandimit të Konventës së Bernës është shumë i mirëpritur dhe ne shpresojmë të shohim përparim të shpejtë në zbatimin e tij, i cili do të monitorohet nga afër”.