Kalendari Mjedisor

Ecuria e Inventarit Kombëtar të Pyjeve dhe Kullotave 2018-2019.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, mbështetur nga Projekti i Shërbimeve Mjedisore, financuar nga Banka Botërore, nën konsulencës Suedeze dhe të Fakultetit të Pyjeve pranë UBT-së, është angazhuar në realizimin e Inventarit Kombëtar të Pyjeve dhe Kullotave (IKPK) në Shqipëri gjatë viteve 2018-2019 e në vazhdim. Risia e këtij projekti qëndron në faktin e grumbullimit dhe transferimit […]