Kalendari Mjedisor

Avancon projekti për HEC-in e Kalivaçit, kompania nis konsultimet për ndikimin në mjedis

Projekti për ndërtimin e Hidrocentralit të Kalivaçit ka kaluar në një fazë të re që lidhet me vlerësimin e ndikimit në mjedis. Kompania koncesionare “Ayen-ALB” sh.a ka nisur konsultimet me palët e interesit ndër të tjera institucionet publike lidhur me përgatitjen e raportit të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për ndërtimin e këtij HEC-i.