Kalendari Mjedisor

Shqipëria i largohet objektivave të OKB – Raporti për objektivat e zhvillimit të qendrueshëm, zbresim në vendin e 68-të

Që prej vitit 2015, kur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, vendet anëtare të organizatës u dakordësuan për të përmbushur 17 objektiva të zhvillimit të qendrueshëm (SDG) brenda vitit 2030, çdo vit, organizata publikon edhe raportin që mat progresin e secilit shtet në arritjen e këtyre objektivave. Objektivat fillojnë që nga eleminimi i varfërisë dhe i urisë, e deri te paqja apo klima.