Kalendari Mjedisor

Tranzicioni i energjisë në Ballkanin Perëndimor: mundësitë e humbura të vitit 2020

REC Shqipëri, së bashku me organizatat e rajonit: Belgrade Open School, Climate Action Network (CAN) Europe, Eco-team, Green Home, HEAL pozicionohen mbi raportin e sapo botuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë nxjerr në pah disa nga pengesat kryesore në reformimin e sistemit energjetik të vendeve anëtare të kësaj organizate si dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.