Kalendari Mjedisor

Trajnimi i “Organizatave te Përdorimit të Ujit” se si të menaxhojmë më mirë ujin e ujitjes, për të kontribuar në zbatimin e planeve të menaxhimit të basenit të lumit Shkumbini

Qendra për Menaxhimin Agromjedisor dhe Ekonomik ka implementuar projekti 6 mujore per Trajnimin e “Organizatave te Përdorimit të Ujit”, se si të menaxhohet më mirë uji i ujitjes, për të kontribuar në zbatimin e planeve të menaxhimit të basenit të lumit Shkumbin si pjese e projektit Menaxhimi i Basenit te Lumejve dhe Trasparenca.

Përse lundrojnë mbetjet?

Si një vend në zhvillim, Shqipëria vijon të përballet me problematika të shumta mjedisore. Ndryshimet demografike, rritja e konsumit, edukim i ulët mbi çështjet mjedisore dhe shumë faktorë të tjerë të një ekonomie të lirë shkaktojnë një keq menaxhim të sasisë së mbetjeve të gjeneruara. 

A është Shkatërrimi i Natyrës mënyra e duhur për zhvillim?

Shqipëria është një vend i vogël në Mesdhe, me peizazhe magjepsëse dhe vlera të larta të biodiversitetit. Vjosë-Narta është një kompleks ligatinor përgjatë bregdetit Adriatik të Shqipërisë. Laguna shtrihet mbi një kompleks habitatesh, duke përfshirë laguna, toka të kripura, duna bregdetare dhe pyje lumore, dhe është pjesë e rrjetit shqiptar të zonave të mbrojtura, (Peizazh i Mbrojtur – Kategoria V IUCN).