Kalendari Mjedisor

Shqipëri: “1008 diga të larta nuk na shpëtojnë nga kriza energjitike”

Shqipëria ka numrin më të lartë të digave të mëdha në Evropën lindore. Referuar të dhënave të publikuara nga International Comission on Large Dams (ICOLD), 2019, 15 shtete të Evropës lindore, të gjitha së bashku kanë një total prej 923 digash, ndërsa Shqipëria, e vetme, qëndron në krye me shifra disa herë më të larta, 1008 diga.