Kalendari Mjedisor

Thirrje për anëtarë të bordit drejtues të SGP

Programi I Granteve të vogla të GEF (GEF/SGP) fton të interesuarit për t’u bërë pjesë e bordit vendim marrës të SGP të aplikojnë për këtë pozicion. Tipikisht bordi mblidhet 2 herë në vit për të vlerësuar propozimet. Anëtarët e Bordit qëndrojnë në këtë pozicion për 3 vjet me të drejtë zgjatje edhe për tre vite të tjera.